AKP iktidarının yaklaşık 17 yıllık döneminde, eğitim kapsamlı müdahalelerin uygulama alanı olarak AKP’nin iktidara yerleşiklik kazanmasında önemli bir yer tuttu. Bu dönemde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğu 6 kez el değiştirdi, sınav sistemleri defalarca kez değişti, eğitim sisteminin de MEB’in de yapılanmasında da çok kapsamlı değişiklikler yapıldı. Sıklığıyla baş döndüren bu değişiklikler haklı olarak çokça...