Türkiye doğal afetlere yabancı bir ülke değil. Başta depremler birçok büyük doğal afet yaşanmış ve yaşanmaya da devam ediyor ülkemizde. Son yıllarda doğal afetlerin sıklığındaki artış ve sonrasında ortaya çıkan ağır sonuçlarla birlikte ise Türkiye’de birbiri ile ilişkili bir dizi konunun yeniden yoğun olarak tartışılmaya başlandığını gözlemliyoruz. Doğal afetler ve bunların yıkıcı sonuçları hakkında biz...
Genç sanatçıların içinden geçtiğimiz dönemde neler yaşadığını konuşmak istiyoruz bu söyleşide, özellikle de belirli bir boyutunu: Çalışma olanağı olmayan bir durumda ve süreçte, genç sanatçıların (aslında çoğu sanatçının) ne tür sorunlarla karşı karşıya olduğunu; çözüm bulma olanaklarını ve benzeri başlıkları… Çağrı Kınıkoğlu: Merhaba herkese. Genç sanatçıların şu içinden geçtiğimiz dönemde neler yaşadığını konuşmak istiyoruz bu söyleşide,...
Zaman zaman gündeme gelip sonra unutulan bir konu deprem, özellikle de İstanbul depremi. Ama  tam da unutulduğu zaman hatırlatıyor kendisini. Bize düşen coğrafyamızın kaçınılmaz olan gerçeği ile yüzleşmek ve doğru bilgi ve donanıma sahip olmak. Aslında deprem yerine ‘olağan dışı durumlar’ demek daha doğru olacaktı, çünkü normal yaşantıyı değiştirecek ve bir bölgede canlıların önemli bir...
Büyük bir sorun yaşadığımız doğrudur Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl çevre kirliliği nedeniyle 12,6 milyon insan ölmekte, bu ölümlerin 7 milyonu hava kirliliğine bağlanmaktadır (2016 verileri). Hava kirliliğine neden olan gazlar, ayrıca atmosferde sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya da neden olabilmektedir. 2050’de insanların %70’inin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir, sıkışık yaşam ve kentin getirdiği diğer...
Mert Moralı ile söyleşi Ulaş Özer: Geçen sene Marx’ın iki yüzüncü yaşı nedeniyle düzenlenen beste yarışmasında “Die Produktion des Bewusstseins / Bilincin Üretimi”  adlı eserinle düet dalında birincilik ödülünü aldın.  Biz Mert Moralı ismini asıl bu ödülü aldıktan sonra duyduk.  Seni daha iyi tanımak istiyoruz.  Öncelikle kendinden biraz bahseder misin, böyle başlayalım mı? Mert Moralı:...
2019 yılının bilim çalışmaları birçok alanda ilginç yeni adımların atılmasını sağladı; önceki yıllarda olduğu gibi. Örneğin, yıllar süren kolektif çalışma sonucunda bu yıl bir kara deliğin “fotoğrafı” çekildi. Kendisi kara, karanlık, çekim alanındaki ışığı dahi “yutan” bir gök cisminin görüntüsü alınabildi. Mantığa ters gibi dursa da bilimciler teoriye dayanarak yeni bir gözlem yapabildi ve belki...
Nihat Behram “Ateşi Solumak” koymuş son kitabının adını. Doğrudur; ilk gençlik yıllarından bugüne ateşi soluyarak geldi o. “Ateşi Soluyan Şair”i anlayabilmek ve anlatabilmek için onu var eden koşulları bilmek gerekiyor. Nihat Behram, 18 Kasım 1946’da Kars’ta dünyaya gelir. Babası Haydar Bey 1940 yılında Kars’a Ziraat Müdürlüğü’ne ziraat mühendisi olarak tayin edilir. İsmet Hanım‘la 1941’de evlenir....
I Picasso’nun uzun sanat serüveni boyunca gerçekliğin çözümlenmesi bakımından kesintisiz bir eylem içinde olduğu bilinir. “Resim yaparken amacım bulduğumu göstermektir, aradığımı değil” sözü, bir sanat ürünüyle oluşumu bakımından da ilgili olan herkesi biraz kuşku içinde bırakır. Picasso, kendi hayatı içine olağanüstü bir yaratıcı çeşitlilik sığdırmıştır; onun hem nitel hem de nicel olarak çok üretken oluşu,...
Anlaşma kavramı tarihsel olarak neyi eder? Sınıflardan söz ediyorsak iki ihtimal vardır. Birincisi, işçi sınıfı mücadelesi yükselir, sistem için tehlike çanları çalmaya başlar, devrimi önlemek isteyen sermaye iktidarı işçi sınıfına tavizler vererek masaya oturur. İkincisi, işçi sınıfı mücadelesi yükselir fakat öncülük eksikliğinde patinaj yapmaya başlar, sermaye sınıfı işçi sınıfını kendisine taviz vererek işbirliğine zorlar. İkisi...
Aralık 2015’te gösterime giren bir filmdi Rüzgârın Hatıraları. Giriş babında film hakkında ilk söyleyeceğim şey şu olacak: İşlevi açısından önemli bir film. İşlev kategorisi bir sanat eserini değerlendirmek söz konusu olduğunda, alışılagelen kriterler arasında akla gelebilecek en son şey belki… Ama böyle söylememizin nedeni şu: Şahsen memleket sinemasının onca tantana, uluslararası ödül filan hilafına, ağır...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×