Elimizde, Sovyetler Birliği ve Küba ile birlikte, bakmamız gereken oldukça zengin bir deneyim birikimi var. Tekil örnekleri beğenelim beğenmeyelim, sosyalizm döneminde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nden, Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti’ne, Polonya Halk Cumhuriyeti, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Macaristan Halk Cumhuriyeti hatta Romanya Sosyalist Cumhuriyeti’nde dahi kadının eşitlik ve özgürleşmesi adına verilen mücadele programının incelenmesi ve bu deneyimlerin önemsenmesi gerekiyor....
Küba’da devrimin özgünlüğü üzerine çok şey söylendi. Küba devrimi, gerilla mücadelesine dayalı stratejisiyle Avrupa’daki işçi sınıfı devrimlerinden, kentli işçi sınıfı hareketiyle buluşma becerisiyle Latin Amerika’nın gerilla mücadelelerinden farklılaştı.  Fidel ve arkadaşları sosyalist devrim için yola çıkmadılar; Batista’ya ve onun temsil ettiği yolsuzluk, adaletsizlik ve baskı düzenine karşı yurtseverlik bayrağı altında radikal demokratik bir mücadele başlattılar....
Küba Devriminin 17 Mayıs 1959 tarihli nihai Toprak Reformu Yasası dünya tarihi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yasa, yalnızca 1953’teki Moncada Kışlası saldırısı sonrasında, Fidel’in tarihi savunmasında aktardığı, devrimden sonra hemen yürürlüğe koyacaklarını açıkladığı 5 temel ilkeden 2’sinin hayata geçmesi olmadı, aynı zamanda Küba’nın gelecekteki devrim mücadelelerine sunduğu en özgün katkı, “muhtemelen bu kadar...
Bu yazıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’ndeki işçi iktidarının anayasalarını öz itibarıyla inceleyerek ülkemizde süregiden tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağız. 1918 Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası[1] 1917 Ekim Devriminin ardından Bolşevikler önderliğinde iktidara gelen Rusya topraklarındaki işçiler ve emekçiler, yeni kurdukları sosyalist işçi cumhuriyetinin temel yasası olarak 10 Temmuz 1918 tarihinde kabul edilen ve...
Gene de duyardım toprağın diplerindenUzak bir gök gürültüsünün bulanık sesi gibiMahmuzlanan atların kişnemesi gibiÇözülüp eridiğini bin yıllık buzların Büyük Ekim Devrimi 1917 Şubat’ında gerçekleşen burjuva devriminin 8 ay sonra aşılmasıyla meydana geldi. Bu sekiz aylık dönem tarihin sosyalist devrimcilere sunabileceği belki de en zengin malzemeyi kapsıyordu. Diğer yandan Şubat ile Ekim arasındaki büyük sıçramanın ürünü...
Ekim Devrimi’nin düşünsel arka planını yazmanın bazı zorlukları bulunuyor. 1890’larda Rusya’da ilk Marksist çevrelerin kurulmasından Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin oluşumuna, Bolşevik-Menşevik ayrımlarından bu iki kamp içindeki bölünmelere, Marksistler dışındaki reformist ve devrimci akımlardan devrim karşıtı safların dizilişine son derece dalgalı ve ele avuca gelmez bir devrim sürecini öncesi ve sonrasıyla hangi düşünceye bağlayabiliriz? Buna...
Giriş İşçi sınıfının devrim öncesi, sırası ve sonrasında köylülük ile ilişkisi ve genel anlamda tarım sorunu karşısında nasıl bir çözüm geliştirdiği, bugüne dek yaşanmış her sosyalist devrimde hem ekonomik hem de politik açıdan çok önemli bir yer tuttu. Türkiye’de de tarım medya çok ilgi göstermese de önemli bir toplumsal mesele ve bu önemini devrim ve...
Büyük bir fiyaskoya tanıklık ediyoruz. Ulus denilen insan topluluğuna yalnızca birkaç yüzyıldır yüklenen olağanüstü ağırlıklı anlam, anarşik-kaotik bir süreç içinde çöktü. Neredeyse “gözlerimizin önünde” denebilecek kadar kısa bir zaman dilimi içinde Britanya İmparatorluğu tebaasının yerini çeşitli etnisitelerden ve sınıflardan oluşan bir ulus almıştı. Geldiğimiz tarihsel anda, artık yalnızca kabına hiç sığmamış olan İrlanda değil, İskoçya...
Çok yakın zamanda ABD’de dünyanın düz olduğuna inanan insanlar bir konferans düzenledi. Onlarca değil yüzlerce insan bir araya geldi. Sanal ortamda bu tür yayınları takip edenlerin sayısı ise binlerle ölçülüyor. Dünyanın düz olduğuna inanan insanların yalnızca ABD’de yaşamadığını, bizim coğrafyamızda da bu davaya inanmış sayısız kişinin var olduğunu biliyoruz. Kendilerine kutsal kitap ya da metinleri kaynak...
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ12. KONGRE TEMEL BELGELERİMAYIS 2017 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. YılındaYOLUMUZ DEVRİMİN YOLUDUR   Ekim Devrimi sınıfsız-sömürüsüz bir toplum hedefinin gerçekçi olduğunu kanıtlamıştır. 1917 yılının 7 Kasım günü (eski Rus takvimiyle 25 Ekim), Rusya’da işçi sınıfı ve onun müttefiki yoksul köylülük iktidarı ele geçirdi. Emperyalist ülkelerin dünya halklarına tarihsel bir yıkım yaşattığı Birinci...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×