Anti-komünizm Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren iktidarın sınıf karakterinin doğal bir sonucu olsa da, iki nedenle 1940’lara kadar günlük siyasi söylemin ve propagandanın sürekli bir unsuru olmaktan nispeten uzaktı. Birinci neden, Sovyetler Birliği ile Millî Mücadele sırasında kurulan olumlu ilişkilerin 1930’lara kadar sürdürülmüş olmasıdır. İkincisi ise, anti-komünizmin iktidarın tek elde toplandığı, halkın siyasete katılım kanallarının kapalı...
Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından Rusya’nın yeni oluşan uluslararası koşullara kendisini nasıl uyarlayacağı, ABD ve NATO karşısında nasıl konumlanacağı, üzerinde tahminler yürütülen meseleler olarak kaldı. 1990’ların ilk yarısından itibaren Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi’nin oluşturulması ve Rusya’nın, NATO’ya bağlı ancak NATO üyesi olmayan ülkelerin çeperde tutulmasına yarayan Barış İçin Ortaklık’a üye olmasıyla birlikte, Sovyet dönemi karşıtlığına bir...