Son zamanlarda medyada yer alan çeşitli haberlerde, sanayileşmenin önemli simgelerinden Detroit için “hayalet şehir” benzetmesi yapıldığına rastlıyoruz. Bir zamanlar ABD’nin gücünün, zenginliğinin ve refahının simgesi olan Detroit, şimdilerde kapısına kilit vurulmuş fabrikalar, terkedilmiş evler ve harabeye dönmüş sanat merkezleriyle gerçekten de hayalet bir şehri andırıyor. Detroit için yapılan bu anlamlı benzetmenin temel nedeni, şehrin geçen...
Bu yazıda son yıllarda sık sık duyduğumuz “esneklik” kavramının, tarihsel olarak kapitalizmin eğilimleri doğrultusunda sermaye birikim sürecinin başından itibaren başvurulan iktisadi/siyasi araçlar arasında yer aldığı tezi ileri sürülecek. Neo-liberal emek piyasasını şekillendiren esneklik kavrayışının özgünlüğünün yanı sıra sürekliliğinin de önemi üzerinde durulacak, ve 1970’lerde yaşanan kapitalizmin krizine karşı sermayenin ideolojik ve politik cevabı niteliğindeki neo-liberalizmin...