Reuters Enstitüsü’nün 2020 yılında yaptığı medya güvenilirliğine ilişkin araştırmaya bakılırsa, Türkiye yüzde 55’lik bir oran ile medyaya güvenin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Basın geleneği ve kurumları son derece köklü İngiltere, Fransa gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde ise medyaya güvenin şaşırtıcı derecede düşük kaldığı (sırasıyla %20 ve %23) görülüyor.[1] İlk bakışta, bu araştırmada bir...
Uzun sayılabilecek bir süredir devrim tehdidini ortadan kaldırmış gözüken kapitalistler, İş Kanunu’nda tanınan işçi sınıfı kazanımlarının “etkin” işlemesine izin vermediği “işgücü piyasası”nı, kendilerini birtakım sosyal yükümlülüklerden tamamen azade kılacak şekilde dönüştürmek istiyorlar. Bu arzularına burjuva iktisadının teorik modellerinde buldukları bilimsel dayanaklar, toplumsal gerçekliğin en önemli boyutunu -sınıflar arasındaki güç dengesini- ufak bir ayrıntı olarak görecek...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Ekim’de yayınladığı Temmuz ayı işsizlik verileri, gözlerin toplam nüfusun yüzde 16,1’ini oluşturan 15-24 yaş aralığındaki gençlere çevrilmesine yol açtı. Son olarak, “otoriterizmden Kadıköy’e kaçışı” ile gündeme gelen Türkiye gençliği, bu defa yüksek işsizlik oranıyla karşımızda. Bütün nüfus içerisinde yüzde 13 olan tarım dışı işsizlik oranı, genç nüfus içerisinde yüzde 23,7...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×