Uzun sayılabilecek bir süredir devrim tehdidini ortadan kaldırmış gözüken kapitalistler, İş Kanunu’nda tanınan işçi sınıfı kazanımlarının “etkin” işlemesine izin vermediği “işgücü piyasası”nı, kendilerini birtakım sosyal yükümlülüklerden tamamen azade kılacak şekilde dönüştürmek istiyorlar. Bu arzularına burjuva iktisadının teorik modellerinde buldukları bilimsel dayanaklar, toplumsal gerçekliğin en önemli boyutunu -sınıflar arasındaki güç dengesini- ufak bir ayrıntı olarak görecek...
İddia bu ya, Mehmet Ali Aybar’ın “biz tanrının kitabını reddetmişiz, lafı mı olur” diyerek kendisini Marksizmin temellerine, Lenin’in düşüncesine karşı çıkmakla eleştirenlere diklendiği söylenir. Burada “siz ne biçim Marksistlersiniz, tabularınız, fetişleriniz var” türünden bir alaycılık olduğu açık. Aybar’ın üretken, yaratıcı, mücadeleci bir aydın olduğu kesindi, lakin Marksizmle kurduğu ilişkide ciddi sorunlar vardı, Lenin’i ve Bolşevikleri...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×