Kapitalizmin tarihi anlatılırken en çok kullanılan sözcüklerden biri hiç şüphesiz “kriz” dir. Kapitalist üretim biçiminde dönemsel krizlerin ortaya çıkması, bu üretim biçiminin temel dinamiklerinin “doğal” bir sonucudur. Diğer bir deyişle söz konusu krizler kapitalizme dışsal kimi faktörlerden kaynaklanmamakta, bizzat kapitalizmin iç dinamiklerinin etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kapitalizmin tarihinde kriz çözümlemeleri ve krizden çıkış...