Kadın ve erkeklerin hayatını                                                                                                        Bizi birleştiren kelimeyle                                                                                                             Birleştirmek lazımdır,                                                                                                                              Yoldaşlar.                                                                                                                           Mayakovski Kadın sorunu ile sosyalizm mücadelesinin kadınlarının kurduğu bağın sağlıklı bir düzlemde ilerlemesi gerekiyor. Tarihin ve sınıflı toplumların başlangıcı kadar eski bir sorunun çözümüne dair öncelikle net olunması gerekiyor. Soruna yabancılaşma, sorunu abartma kadar tehlikelidir. Bu tehlike biz komünistlerden uzak...
Medyanın yeri ve işlevi tartışılırken miladı burjuvazinin iktidarıyla başlatabiliriz. Bunu yaparken kapitalizm öncesi toplumsal sistemlerde de medyanın işlevinin kimi nüvelerini görebileceğimizi bir parantez olarak belirtmek gerekir. Nüve olmaları nedeniyle parantezi kapatıp bir daha da açmamak niyetindeyim. Çünkü medyayı incelemek için yakın geçmiş ve bugün çok daha verimli bir laboratuvar işlevi görüyor. Kuru bir tarih yazımı...