Bu yazı, ABD’nin ısrarcı gözüktüğü Karadeniz’e yerleşme politikasının doğrudan sonucu olan Rusya-Türkiye ve Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden gerilme göstergeleri (ABD’nin kıyı ülkelerde kurduğu üsler ve son olarak, ABD donanmasına ait gemilerin Gürcistan’a gitmek üzere Boğazlar’dan geçmesi) ve bundan dolayı son dönemde Türk Boğazları’nda “suyun ısınma yönelimli” olduğu saptamalarından hareketle, Boğazlar Sorunu’nun tarihsel arka planına tekrar dönüp...
Emperyalizm ve Dünya EkonomisiNikolay BuharinÇeviren: Uğur Selçuk AkalınBağlam Yayıncılık, İstanbul, Mart 2005, 183 sayfa Red veya mahkum etme tarzının tarihin başarıyla taçlandırdığı kişilerin kullanımındaki önemi sanıldığından büyüktür; zira bu iki tarz öncelikle ve hep bir ayrışma getirmektedir. 20. yüzyılın başlarından bugüne emperyalizm teorisinin yarattığı ayrışmalar da, red ve mahkum etme yoluyla doğruyu saflaştırma ve yüceltme...
Diyalektiğin Dansı: Marx’ın Yönteminde Adımlar Bertell Ollman İngilizce’den çeviren: Cenk Saraçoğlu Yordam Kitap, İstanbul, 2006, 256 sayfa     Marksizm nedir? “Bilim, eleştiri, tasarım (vision) ve özellikle “Ne Yapmalı?” sorusunu daima bilincinin bir yerlerinde taşıyanlar için “devrim stratejisi” yakıştırmalarından tamamını seçen Bertell Ollman, böylelikle Marx’ı tüm saydıklarımın bir aradalığından dolayı tutarsızlıkla itham edenlere inat, onu...
1917’de Rusya kaynarken, Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu I. Savaş -eğer sonu 1918 kabul edilirse- hâlâ bitmemişti. Bir yıl sonra Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Anadolu için sancılı bir dönem başladı. Savaşın bu coğrafyada 1922’de sonlandığını varsayarsak, çalkantılarla geçen dört yıl incelenmesi gereken büyük bir mirası geride bırakmıştır. Mücadelesiyle, yenilgileriyle, uzlaşmalarıyla ve sonunda Kemalist önderliğin zaferini ilan...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×