Giriş İstanbul’un imgelerini ele almak istediğim bu yazıya Türkiye’nin modern dönemi ile başlayacak olursak, 19. Yüzyıl’da yaşanan dönüşümlerin Osmanlı Devleti’ni daha sonraki yüzyıla taşıyan önemli bir dönemeç oluşturduğunu söylemek gerekir. Esas değişim Tanzimat’la başlar, kabaca 1840-1880 arasında hemen hemen tüm hukuki ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Hele yüzyılın son çeyreğinde değişim kentin günlük yaşamında gözle görülür...
Giriş Mahmut Dikerdem Türkiye’de aydın hareketi ve barış mücadelesi denilince akla ilk gelen isimlerden biri. Namuslu bir aydın ve eylem adamı olan Mahmut Dikerdem Türkiye Dışişleri’nin, “hariciye”nin ilk ve belki de tek ‘solcu’, Marksist büyükelçisiydi. Solcu ününden ötürü diplomatlık kariyerinde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Bu yazı çerçevesinde Mahmut Dikerdem’in yakın ilgi hak eden, her yönüyle yeterince...
Bağlantısızlar Hareketi’nin Küba’da 11-16 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenen Havana Zirvesi, hareketin uzun dönemdir süren sessizliğini geride bırakacağı izlenimi yarattı. 14. Bağlantısızlar Zirvesi merkezinde büyük ölçüde Küba ve Venezuela’nın durduğu Latin Amerika’dan dünyanın tüm altta kalanlarına, ezilen ve yok sayılanlarına, yoksullarına yönelen bir umudun odağı oldu aynı zamanda. Peki Bağlantısızlar Hareketi, böyle bir umudun karşılığını...
2002 yılı Nisan ayı itibarıyla ülkemizde ve dünyada kadının durumu nasıl sorusuna yine dünyanın hali neyse, kadının hali de o diye cevap vermek durumundayız. Farklı olması da beklenemez. Kadınlar yine sömürülüyor, eziliyor, aşağılanıyor, ayrımcılığa uğruyor, dayak yiyor, tecavüze uğruyor, yalnızlık ve çoğu kez mutsuzluk içinde yoksulluk çekiyor, işsiz, eğitimsiz. İş hayatına girdiğinde ya da ev...
Giriş İran’da 1978-1979 yularında Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin yurtdışına kaçması ve Şah rejiminin devrilmesinin ardından Nisan 1979’da kurulan İran İslam Cumhuriyeti, sosyal bilimciler ve uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından anlaşılması ve analiz edilmesi güç bir sosyal olay olarak değerlendirildi. İran “İslam devrimi” batıda gerçekleşen devrimlere ve İran’da 1905-11 yıllarında yaşanan “anayasal devrim”e ideolojik açıdan benzemeyen bir...