Bir taraftan “Osmanağa Mahallesi Osmancık Sokak No:9/16 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Limited Şirketi (Aşağıda kısaca “Gelenek” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Gelenek Dergisi ve soL Haber Portalı (sol.org.tr) okuru/takipçisi (“okur”) arasında aşağıdaki şartlarda işbu “Satış Sözleşmesi” akdedilmiştir.

İletişim Bilgileri:

Unvan :Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Limited Şirketi

Adres :Osmanağa Mah. Osmancık Sok. No:9/16 Kadıköy/İstanbul

E-posta :[email protected]

Telefon :0216 338 52 59

Kullanıcı sol.org.tr haber sitesindeki duyuruyu takip ederek ve www.gelenek.org internet sitesini ziyaret ederek ilgili sayfadan işbu “Satış Sözleşmesi”ni okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, “Satış Sözleşmesi”nde belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Satış Sözleşmesi kapsamında Okur’a Gelenek Dergisi’nin 2020 yıllık özel sayısı (Dergi) belirtilmiş sayı ve nitelikte satılmış olacaktır. Okur, satış işlemi sırasında girdiği e-posta adresine gelecek özel tanımlayıcı kodla belirlenmiş satış noktalarına giderek alımını yaptığı nitelik ve adetteki Dergi’yi alacaktır.

İşbu Satış Sözleşmesi’ndeki maddeler Okur tarafından kabul edilip elektronik olarak onaylandıktan sonra iki tarafça kabul edilmiş sayılır.

1. Tanımlar

Dergi : Peryodik basılı yayın Gelenek Dergisi’nin Okur’a sunulan basılı 2020 yıllık özel sayısı.

Versiyon: Derginin 50 TL, 200 TL ve 500 TL fiyatla satışa sunulmuş versiyonları.

Okur: İnternet yoluyla, www.gelenek.org sitesindeki satış ekranlarını kullanarak Dergi’nin belirlenmiş versiyonundan belirlenmiş sayıda almak üzere rezervasyon yaparak satın alma kodu edinen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Site : www.gelenek.org isimli alan adından ya da bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı.

Kişisel Bilgiler : Okur isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, kullanıcı adı, şifre vesair gerçek veye tüzel kişiler tarafından beyan edilen tüm bilgiler.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

İşbu Satış Sözleşmesi, sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerle (Gizlilik Politikası) tamamlanan Satış Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde e-posta aracılığıyla kendisine ulaşan özel alım koduna sahip olan Okur’lar ile Gelenek arasında Okur’un Dergi Versiyonu’nun satışına onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Satış Sözleşmesi’nin konusu, Site’deki ilgili ekranlar aracılığıyla oluşturulacak alım koduyla Dergi Versiyonu’na sahip olacak Okur’ların bu satışla doğan hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Gelenek, Okur’dan temin edilen “Kişisel Bilgiler”i (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

Okur sorularını cevaplamak ve etkin bir hizmet sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Gerektiğinde Okur’la temas kurmak,

Okur’un kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Okur yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.gelenek.org iletişim linkinde yer alan adresinden iletişime geçerek çıkması gerekmektedir. Gelenek işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışı sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Okur www.gelenek.org sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya işbu Satış Sözleşmesi’nde yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Gelenek ile irtibata geçerek talebini iletebilir.

Okur Dergi Versiyonu için ödemek istediği bedeli www.gelenek.org adresine geçerli girişi yaptığında yönlendirileceği çevrimiçi ödeme araçlarıyla veya kredi kartı ile ödeyebilir. Ödemeye ilişkin fatura e-posta olarak kayıtlı e-posta adresine yollanır. Okur’un www.gelenek.org fatura adresi üzerinden talep etmesi halinde basılı fatura Kullanıcı’nın ileteceği adrese yollanır.

Okur, Site’de bu amaçla hazırlanmış sayfa üzerinden Dergi ve Versiyon belirleyerek istediği sayıda ürün için satın alma işlemi yapacaktır. Çevrimiçi ödeme araçlarıyla gerçekleştirilecek ödemenin ardından Okur’un işlem sırasında belirttiği e-posta adresine bir Kişiye Özel Ürün Kodu yollanacaktır. Okur bu kodu başkalarıyla paylaşmayacak ve aşağıda sıralanan ve www.gelenek.org/dagitim sayfasında güncel bilgisi bulundurulacak olan noktalardan satın aldığı miktar ve nitelikte ürüne ulaşmak için kullanacaktır.

Okur, e-posta ile kendisine gelen Özel Ürün Kodu’nun tekabül ettiği Dergi Versiyonu’ndan yine tekabül eden miktarda elden almak üzere dağıtım noktalarına başvuracak, burada yapılacak ürün kodu kontrolünün ardından ürünler (Dergi Versiyonu) kendisine teslim edilecektir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Okur, satın aldığı Dergi Versiyonu’nu hiçbir suretle ticari kar elde etmek için kullanamaz.

4.2. Gelenek, Okur’a ait bilgileri kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki, tarihsel, bilimsel vb. değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan ve doğal afet, deprem, sel, isyan, terör olayları, savaş, grev, iletişim sorunları, yayın yasağı, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Gelenek’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve benzeri tüm durumlarda, www.gelenek.org işbu Satış Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, www.gelenek.org için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gelenek’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Okur/Okurlar, ürün (Dergi) ve Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri’nin ve İstanbul İcra Dairelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. İşbu Satış Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Gelenek’in işbu Satış Sözleşmesi’nde bulunan haklarından bir veya birkaçını kullanmaması, hiçbir şekilde bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

7. Sözleşmenin Süresi

İşbu Satış Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir.

Gelenek                               Okur

İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×