Bir süredir ara verdiğimiz, Yayın Kurulu imzalı sunuş yazılarına bu sayıda bir kez daha yer vermek ihtiyacı duyduk. Bunun iki sebebi bulunuyor: Birincisi, Gelenek’in 99. sayısıyla 100. sayısı arasında geçen uzun süreden ötürü okurlarımızdan özür dileme ihtiyacı hissetmemiz. İkinci gerekçe ise, yansımalarını 101. sayıdan itibaren göreceğiniz, Gelenek’teki değişiklikleri haber vermek. Sunuş yazısında bugüne kadar çıkan...
Gelenek 100. sayısını çıkartmanın gururunu yaşıyor. Yuvarlak rakamlara olan düşkünlüğümüz olarak algılanmasın bu… 100. sayı teorik bir dergi için Türkiye’de uzun sayılabilecek bir ömrü gösterdiği için önemlidir. Elbette kimse bir derginin başarısının ömrüyle doğru orantılı olduğunu söyleyemez. Gelenek’in yüz sayı çıkmış olması da onun başarılı olduğunun bir ispatı sayılamaz. Ayrıca teorik bir dergi için başarının...
Gelenek yolumuzu aydınlatıyor… Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin çözülüşü sonrasında dünya kapitalist sistemi çözülüş süreci içerisinde şekillenen bir dizi dinamik tarafından yeniden tarif edildi. Söz konusu yeniden yapılandırıcı dinamikler sosyalizmin dünya kapitalizminin tarihsel yörüngesinde yaratmış olduğu büyük gedikten alınan derslerle yüklüydü. Sanıyoruz ki derslerden en önemli ikisi şöyle tarif edilebilir: İlki, kapitalizmin ezeli ve ebedi olduğu konusunda...
Her Küba ziyaretinden sonra yazılan izlenimleri okumak için eskisi kadar istekli değilim. Yoksul ama mutlu insanlar, sağlıktaki başarılar, insanların güzelliği… Bunlar tamam. Küba çok özgün koşullarda sosyalist devrimi sürdürmek, başlangıcından bu yana gevşeyip derinleştiği dönemler de olsa, ABD emperyalizminin başını çektiği uluslararası bir kuşatma altında sosyalizmi kurmak zorunda kaldı. Bu nedenle Küba birçok cephede yoksullukla,...
“Emperyalizmin ayırıcı özelliği sınaî sermayede değil, ama tümüyle mali sermayededir.” ABD’de başlayan ve dünyayı saran mali kriz, reel bir kriz görünümü de kazanmış durumda. Emekçiler özellikle ABD ve Avrupa’da evlerini ve emekliliklerini ve bütün kapitalist dünyada ise işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Derinleşen kriz karşısında ABD ve Avrupa’da devlet tarafından açılan “kurtarma paketleri”, çoğunlukla devlet...
Dünya kapitalizminin yaşamakta olduğu krizin 1929’dan bu yana yaşanan en derin kriz olduğu konusunda artık genel bir uzlaşma var. Kapitalizmin böylesine derin bir krizle başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde sosyalizmin “iktisadi tahayyülü”nü daha fazla vurgulamak, daha açık seçik ortaya koymak ihtiyacının arttığını söyleyebilir miyiz? Şüphesiz iktisadi vizyonumuzun ya da daha güzel ifadeyle gelecek tahayyülümüzün iktisadi...
Richard DawkinsKuzey Yayınları (2008)Çeviren: Tunç Tuncay Bilgin / Kalisto Bilimsel sosyalizmin kuruluşunda Darwin’in evrim teorisinin önemli bir esin kaynağı olduğu Marx ve Engels tarafından yeri geldikçe ifade edilmiştir. Darwin her ne kadar o dönemin siyasi ve toplumsal tartışmalarından uzak kalmaya çalışmış olsa da Marx, Darwin’e Kapital’in ilk cildinin bir kopyasını göndermiştir. Ayrıca Marx’ın Kapital’in ikinci...
Edward H. CarrDaktylos Yayınevi (2008)Çeviren: Elif Gazioğlu “Devrim Coğrafyası”nda tepeler ve platolar On dört makale; sekiz karakteri, bir kitabı, bir kuşağı, bir kalkışmayı ve biri etkisiz biri muzaffer iki partiyi anlatan on dört makale… Carr ile birlikte çıkılan bir devrimler tarihi yolculuğu ya da basit bir coğrafya dersi, tepelerde gezilen… Tanıdık bir sesten, daha önce...
Serpil Çelenk GüvençDaktylos Yayınevi (2008)Türkiye sol tarihi söz konusu olduğunda yapılan araştırmaların daha çok belli partiler ve onların siyasi ve örgütsel konumlanışlarına ya da bu tarihte önemli rol oynamış isimlere yoğunlaşıldığını biliyoruz. Bu alanda yayımlanan kitapların sayfalarında TİP, TKP, Yön dergisi, Dev-Yol, THKO gibi yapıların tarihlerine dönük çalışmalara ya da bu örgütlerde yer alan/almayan önemli...
Çeviren: Canay Özden Kasım 2007’deki Annapolis Zirvesi’nden döndükten sonra, İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yanı başında bir Filistin devleti kurulmadıkça İsrail’in hayatta kalamayacağını ilan etti. Neden? Çünkü öteki türlü, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler bağımsız devlet arayışından vazgeçer ve medeni haklar talep ederler. Ürdün’ün batısında bir Arap çoğunluğu ihtimaliyle karşı karşıya kalan Yahudiler bu talebi reddedip,...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×