29 Mart yerel seçimleri Kürt illerinde DTP’nin gerilemediği, ancak AKP’nin düzen siyasetinin bölgedeki ana aktörü olmasının bir kez daha tescillendiği bir sonuç verdi. Gelenek’in bir önceki sayısında bu başlığa ilişkin, “DTP seçmeniyle AKP seçmeni arasında hangi ideolojik farklılıklar belirginleşmektedir?” sorusunu yöneltmiştik. Bu soruyu biraz daha açarak, “devreden sorular” havuzumuza yeniden dahil edelim: Kürt illlerinde çıkan...
Türkiye bir kriz ülkesi. Öyle ki, bizim ülkemizin, dünyanın 1929 Büyük Depresyonundan bu yana tutulduğu en büyük fırtınayla yetinmesi düşünülemezdi bile. Türkiye geçen yıl dünya kapitalist bunalımının dalgaları tarafından dövülmeye başladığında modern burjuva dönemine özgü siyasal yapının tasfiyesi ve ulus-devlet sınırlarının delinmesi gündemleriyle zaten krizin kapısında dolaşıyordu. Bizim “felaketin eşiği” dediğimiz durum, anlayacağınız. Burası kriz...
1 Mayıs: 1 Mayıs’ların “Emek ve Dayanışma” Bayramı olarak tatil edilmesinin ar-dından, 1 Mayıs 2009’da Taksim, 31 senenin ardından, tekrar 1 Mayıs alanı oldu. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve çeşitli siyasi parti ve örgütler Pangaltı’dan Taksim meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, son üç senedir “saldırgan” 1 Mayıs performanslarında...
Bir kavram olarak “popülizm”, kullanıcısını uğraştıracak kimi karışıklıkları da beraberinde getirir. Öyle ki, bu kavrama ilişkin olarak yapılabilecek en genel, ancak gene de belirli bir anlam taşıyan tanım bile, özgül bir tarihselliğin ve mekânın izlerini taşıyacaktır. Zaman ve mekân çağrışımı dolaylılaşıp silikleşmiş bir popülizm tanımı yapmak güçtür. Bu konuya daha sonra yeniden döneceğiz. Ancak, popülizm...
1 Mayıs: Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile temaslarda bulundu. El Sadr’ın basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Sadr hareketinin silahlı mücadeleyi bıraktığı, görüşmelerde ise Türkiye’nin Ortadoğu’da güvenliğin ve istikrarın sağlanmasındaki rolünün ele alındığını belirtti. 2 Mayıs: Kabine revizyonu kapsamında Dışişleri Bakanlığı’na Başbakan’ın diplomasi...
Pakistan’da uzun süredir merkezi hükümetle Taliban arasında çatışma yaşandığı, Taliban’ın yerleşik olduğu Swat Vadisi ve çeperinde şeriat ilan ettiği ve hükümetin buna rıza gösterdiği haberlerini alıyoruz. Bir yandan da ABD, Pakistan’ı “teröre karşı” Afganistan topraklarından topa tutuyor ve gerçekleşen sivil ölümleri konusunda Obama çıkıp özürler diliyor. Obama, ilk seyahatinden bugüne Afganistan diyor da başka bir...
1 Mayıs: 1 Mayıs 2009, başta Küba olmak üzere tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Dünya Mayıs ayına domuz gribi salgınını tartışarak girdi. 1 Mayıs itibariyle ölü sayısı 3312 idi. 2 Mayıs: Obama, ABD’li gazeteci Mark Knoller’e verdiği mülakatta “Gerekirse işkence de yaparız” dedi. 3 Mayıs: Irkçılığıyla ünlü İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Avrupa Birliği ülkelerine ziyaretlerini...
 “Aman aman mayın tarlasından geçmek zor oldu. Duyun arkadaşlar da, Tahsin vuruldu.” (Kilis kaçakçı türküsü-Kadir Aslan söylüyor ) Aman Suriye’den çıktım da leyli tel aştım. Aman içeri bahçada da kaldı leşim aman oleşim, Aman imdadıma yetiş de lele lele lele lelel bacım kardaşım, aman kardaşım, vurmayın le vurma vurma ben Badeli Nahsanim aman zincirlere de...
 “Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi...
1917’de Rusya kaynarken, Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu I. Savaş -eğer sonu 1918 kabul edilirse- hâlâ bitmemişti. Bir yıl sonra Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Anadolu için sancılı bir dönem başladı. Savaşın bu coğrafyada 1922’de sonlandığını varsayarsak, çalkantılarla geçen dört yıl incelenmesi gereken büyük bir mirası geride bırakmıştır. Mücadelesiyle, yenilgileriyle, uzlaşmalarıyla ve sonunda Kemalist önderliğin zaferini ilan...