“Türkiye’nin dönüşümü”nde yön tayini yapmak   Uzun süredir Türkiye’nin kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu süreçte iplerin esas olarak emperyalizmin elinde olduğunu vurguluyoruz. Geçmişi, belirli açılardan AKP’nin iktidara gelişine, başka açılardan ise 28 Şubat Restorasyonu’na veya 12 Eylül’e kadar götürülebilecek bu süreçte artık kritik bir momente varıldığı aşikâr. “Türkiye’nin dönüştürülmesi” olarak nitelediğimiz sürecin ilerlemekte...
Belli başlı üç gelenekten söz edeceğim bu yazıda. Birincisi Türkiye kapitalizminin yapısal bir özelliğine denk düşüyor. Yıllardır çeşitli vesilelerle Türkiye burjuvazisinin büyük yapısal dönüşüm perspektifleri açısından bir başarısızlık ve beceriksizlik abidesi olduğunu iddia ediyorum. Bu başarısız ve beceriksiz egemen sınıf, yapısal zaaflarının düzeni yıkıma götürecek krizler olarak derinleşmesinin karşısına, gelişkin bir siyasal manipülasyon yeteneğiyle çıkabiliyor....
Geçtiğimiz Temmuz ayında önce AB Komisyonu ve ABD temsilcilerinin gözetiminde hattın geçtiği ülkelerle birlikte Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı anlaşması imzalandı. Hemen arkasından Rusya ile Güney Akımı Projesi’ne imza kondu. Birbiri ile çelişkili gibi gözüken anlaşmalar “Güçlü Türkiye”nin diplomatik zaferi olarak sunuldu. Yükselen bir bölge gücü olarak Türkiye’nin emperyalist merkezlerden bağımsızlaşan dış politikasının başarısı olarak...
AKP’nin iktidara gelişinden bu yana sık sık, bu partinin kendi sermaye tabanını yaratarak veya güçlendirerek sermaye sınıfının temsiliyeti konusunda kendisine bazı avantajlar yarattığı olgusuna işaret ettik. Bu kuşkusuz AKP’nin izlediği siyasetin sermaye sınıfının genel çıkarlarından bağımsız olduğu anlamına gelmiyor; bilakis AKP bu çıkarları Türkiye’nin yeniden yapılandırılması çerçevesi içerisinde yeniden üretiyor. Ancak şurası kesin: Türkiye’nin yeniden...
1 Ağustos: Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, iktidarla gerilim yaşayan YARSAV Genel Sekreteri Ali Rıza Aydın’ı siyasi sebeplerle emekliliğe zorladığını iddia etti. 2006 yılında Şırnak’ta yapılan bir eylemden dolayı yargılanan 47 DTP’liye toplam 70 sene hapis cezası verildi. 3 Ağustos: Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Araştırma Merkezi...
Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından 9 Eylül’de Aydın Doğan’a kesildiği açıklanan 3,75 milyar TL’lik vergi cezası pek çok açıdan “tarihi” oldu. Öncelikle ceza, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir meblağa tekabül ediyordu. Ayrıca cezayla amaçlananın icra yöntemi de, pek çok açıdan tarihi bir yenilik taşıyordu. Türkiye’de sermayeye yönelik operasyonların geleneksel olarak zorunlu iflas, devir vb. yöntemlerle kaydedilmesi...
Türkiye’nin tarihinde yaşadığı en kapsamlı dönüşümlerden birisinin taşıyıcısı olan AKP iktidarının ideolojisinin klasik dinci gericilikten farklı ve çok daha gelişkin olduğu konusunda birkaç sağ Kemalistten başka kimsenin şüphesi kalmamış görünüyor. Metin Çulhaoğlu’nun işaret ettiği gibi; “Cumhuriyet tarihinde ilk kez belirli bir siyasal partinin ideolojisi aynı zamanda egemen ideoloji haline geliyor, üstelik bu aynılaşma resmi ideolojiyi...
7 Ağustos: Önceki gün CHP lideri Deniz Baykal ile görüşen ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, dün akşam da DTP lideri Ahmet Türk ile bir araya geldi ve ikili uzun bir görüşme gerçekleştirdi. 8 Ağustos: Hükümetin Kürt açılımına destek veren ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, “Bu bir Amerikan planı değil, Türkiye’nin kendi ürünüdür” dedi. 10 Ağustos:...
Ulusal sorunla ilgili teorik ve siyasal tartışmalara Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı (UKKTH) ile başlayıp konunun ezilen ulus milliyetçiliğinin ilerici yanlarına yapılan vurgu ile bağlanması neredeyse bir kural haline gelmiş durumda. Buna göre ezilen bir ulusun yarattığı hareket, ezen ulus sosyalistlerince müdahale edilemez ve hikmetinden sual olunmaz bir mertebeye ulaşıyor. Ulusal sorun bağlamında, birincisi, pratik...
Blackwater adlı Özel Askeri Şirket, Eylül 2007’de Irak’ta 17 sivilin ölümüne, yani “Bağdat’ın kanlı pazarına” sebep olmak suçundan, ülkede hükümet tarafından istenmeyen güç ilan edildi. Hatta 2007’den önceki yıllarda bile Irak devletinden ülkede faaliyet göstermesi için lisans alamamıştı. Ancak şirket hâlâ Irak’ta ve ABD güçleri ile olan sözleşmeleri, şirketin türlü “yolsuzluk” ve “barbarlıktan” ABD mahkemelerinde...