Birinci Cumhuriyet ikincisine dönüşürken, piyasalaşma saldırısı ile emek düşmanı uygulamalarda ayağın gazdan hiç çekilmediği yıllarda işçi sınıfı cephesinde neredeyse hiçbir kımıldanma yaşanmadı. Sürecin sınıf düşmanı özellikleri ile ciddi bir karşıtlık yaratan bu durumun nedenleri üzerine çok şey söylenebileceği açık.   Açıklamaların içinde en kolayı, bu yıllarda hükümet olan ve başat özne olarak AKP'nin Türkiye'de bir...
  Türkiye’de siyasal rejimin köklü dönüşümlere tabi tutulması nadir görülen bir durum değildir. Hem ülke içinde hem de uluslararası alanda sürekli kriz dinamikleriyle boğuşan bir ülke açısından bu durumun garip karşılanmaması gerekir. Üstelik dünya emperyalizmine son derece sıkı bağlarla bağlı bir ülke olarak Türkiye’nin sermaye birikimi konusunda sık sık çıkmaza düşmesi ve her seferinde kendini...
New York Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Columbia Üniversitesi’nin Rektörü Lee Bollinger, Columbia Üniversitesi’ne bağlı “Küresel Merkez”lerin sekizincisinin İstanbul’da yapılan açılışında “Küreselleşmeyi iyi anlamak isteyen Türkiye’ye baksın” diyor. Uluslararası sermayenin bu kalifiye bürokratının söylediklerinden yola çıkarsak, bugünün Akp Türkiyesi, emperyalizmin aldığı en son biçimin bir özetidir.   Akp’nin dış politika vizyonunun aynı zamanda Türkiye’deki toplumsal...
“Geri geri gidiyor ki dünya, uzun atlasın.” S. Eyüboğlu  Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümden sermaye sınıfının payına ne düştü? Birinci Cumhuriyet’i geride bırakırken, devlette büyük bir altüst oluş yaşandı ve yenilenler oldu. Peki egemen sınıf cephesinde neler oldu? Birinci Cumhuriyet’le özdeşleşen geleneksel sermayenin yenildiği, İkinci Cumhuriyet’in AKP sermayesini temsil ettiği söylenebilir mi? Sermaye sınıfı içinde ayıklananlar...
Cumhuriyet’in tarih yazımı her zaman sorunlu bir alan olmuştur. Cumhuriyet tarihinin, özellikle milli mücadele ve kuruluş süreci ile ilgili olan kısmının uzun bir zaman dilimi boyunca Kemalizmin yarattığı “mitler” üzerinden yazılmış olduğu doğrudur. Ulusal kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkan ve yeni bir ülke kuran özne olarak Kemalist liderlik, doğal olarak kendi tarih versiyonunu yazdı ve artık...
“Sovyetler Birliği neden yenildi” sorusunu yanıtlamak daha zor… Yükselen sınıfın ürünüydü hiç kuşkusuz sosyalizm… Türkiye burjuvazisinin yükselişi ise kapitalizmin alabildiğine çürütücü emperyalist aşamasına denk düşmüştü. Bu yükseliş kendi projesini kimi öncü denemelerden sonra, son derece özgün tarihsel koşullarda ete kemiğe kavuşturdu. Emperyalizmin planlarını bozduğu oranda ilerici, emperyalizmle buluşmak istediği sürece gerici; coğrafyamızın devrimci güçlerine yanaştığı...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×