Merhaba, Gelenek yayın hayatına yeniden basılı olarak devam ediyor. Dergimiz son kez 111. sayı ile basılı olarak karşınıza çıkmıştı. Bu sayının ardından ise internetten yayınlanmaya devam etti. 117. sayıya gelene kadarki beş sayı Marksist Leninist Araştırmalar Merkezi’nin internet sitesinden bulunabilir. Gelenek bundan sonra iki ayda bir yayınlanacak. Her sayıda teorik düzlemde daha derinlemesine irdelenmesi gerektiğini...
Önce, yazının ele alacağı temel sorunu ortaya koyalım: Türkiye’de bir kesim aydın, önce İttihat ve Terakki dönemine, sonra 1923’te başlayıp yaklaşık 20 yıllık bir döneme damgasını vuran Cumhuriyet dönemi “devrimlerine” hayli sert eleştiriler yöneltmektedir. Elbette sorun, İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet dönemi uygulamalarının şu veya bu yönleriyle eleştirilmesinden kaynaklanmamaktadır. Bu tür eleştiriler, başta sözü edilen...
Bu yazıda Türkiye solu ile sol ve işçi sınıfının Gogol’ün paltosu hesabı “içinden çıktığı” modernleşme sürecinin etkileşimi ve solun modernleşme ile kurduğu ilişki mercek altına alınacak. Bu nedenle, yazı kapsamında Türkiye solunun iki kuruluş sürecine odaklanacağız ve oradan günümüze uzanmayı deneyeceğiz. Ama bunlardan önce modernleşme ve Türkiye solu konusunda kimi değerlendirmelerde bulunacağız. A. Kısa Değiniler...
Son birkaç yıldır yoğun olarak, İkinci Cumhuriyet, 1923 yılında kurulmuş olan birincisinin hayaletiyle savaşıyor. Türkiye tarihini İkinci Cumhuriyet’i gerekçelendirmek üzere yeniden yazma sürecinin temel tezi, Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte hız kazanan modernleşmenin yapısal bir temele dayanmayan, zorlama, yukarıdan empoze edilmiş olması ve geleneksel değerlerin taşıyıcısı olan halk nezdinde bunun “tutmamış” olduğudur. Tabii ki bizim...
On yıllık iktidar pratiğine baktığımızda, AKP’nin herhangi bir hükümet olmadığı artık açıklık kazanmış durumdadır. Özel olarak Türkiye’nin geleneksel toplumsal ve siyasal yapısını tasfiye etmekle ve yeni bir rejimin inşasıyla ifade edilebilecek bir misyona sahip olduğunu, zaman zaman kendi kadrolarının ağzından da duyduğumuz AKP, bu çapta bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için kapsamlı ve derinlikli bir operasyonun yürütücüsü...
“Bir kültürün musiki anlayışı, zekasının zamana en yüksek tasarruf şeklidir, bunun için de değişmesi çok zordur.Musikimiz değişene kadar hayat karşısındaki vaziyetimiz de değişmez.”Ahmed Hamdi Ünlü fıkrada, Anadolu turnesine çıkan bir senfoni orkestrasının konserinde klasik müziğe maruz kalan bir köylünün verdiği tepki trajikomiktir. “Vallahi begim, Timur’dan beri böyle zulüm görmedik.” Cumhuriyetin kültür politikalarını, özelde Musiki İnkılabı’nı...
Serpil Sancar Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar İstanbul: İletişim Yayınları, 2012 339 sayfa Serpil Sancar’ın Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar başlıklı kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Başlığından da anlaşılabileceği gibi, modernleşme sürecinde kadının konumunu Türkiye örneğinde inceleyen kitap, “eril” olarak tanımlanan modernleşmenin bir eleştirisini yapmayı amaçlıyor. Kitaba ilişkin daha...
AKP yönlendirmesindeki yeni anayasaya özel bir anlam ve önem yüklemek, bunu da toplumun gündeminde ön sıralarda tutmak saplantı haline getirildi. “Daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasa” hedefinin başlangıç noktası ise “12 Eylül 1980 darbesi” ürünü 1982 Anayasası olarak gösteriliyor. Böylece, “en kötüden”, “en baskıcıdan” hareket edilerek yeni anayasanın meşru zemininin hazırlığının yapılması, toplumsal uzlaşmaya dayalı...
Bu yazı kaleme alındığı sırada Halep’in Kürt mahallesi Eşrefiye’de Batı Kürdistan Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Özgür Suriye Ordusu’na bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmekteydi. 25 Ekim günü gerçekleştirilen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan ilk saldırı, Halep’teki yoğun çatışmalar başladığından bu yana Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye yönelik ilk büyük tacizdi. İddiaya göre Eşrefiye’ye saldıranlar Selahaddin...