Merhaba, Gelenek’in 121. sayısını Haziran Direnişi’ne ayırmıştık. Ve bu konuda düşünmeye ve tartışmaya daha uzun bir süre devam edeceğimizden bahsetmiştik. Görüldüğü üzere, bu sayımızda da yine büyük ölçüde Haziran Direnişi’ne ve onun işaret ettiği olgulara yer verdik. Aslında 2013 Haziran’ında gerçekleşen toplumsal patlamadan bir süre önce AKP’nin İkinci Cumhuriyet’i kurma çabaları karşısında bir takım toplumsal...
“bu eylemin öncelikle, başörtülü, muhafazakar, müslüman, islamcı ya da hangi tanımla adlandırırız bilmiyorum ama bizim başörtüsü yasağıyla ilgili destek verdiğimiz, birçoğumuzun çeşitli biçim ve yöntemlerle bağlantı kurduğumuz kadınlarla ilişkimizde bir soruna işaret ettiğini düşünüyorum. bu kadınlar taciz gibi temel bir konuda bize destek vermekten imtina ettiler (…) bu olayda üstelik başörtülü bir kadına yönelik saldırıyla...
Haziran direnişi, gençliğin Türkiye’de kitlesel bir kalkışmanın ve iktidara karşı mücadelenin en önemli ve en üretken unsurlarından biri olduğunu kanıtlamış ve üniversitelerin ve liselerin yeniden açıldığı bu günlerde hemen hemen herkes gözlerini gençlere dikmiş durumdayken, Türkiye Komünist Partisi Öğrenci Bürosu üyeleri Gelenek için bu konuyu gündemlerine alıp bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Barış: Haziran direnişi...
Uluslararası alanda emperyalistler arasında yeni bir geçiş dengesinin ipuçlarının belirginleştiği bir döneme girdik. Karizması yerlerde sürünen ABD’nin “liderliği” bir kez daha tartışılıyor, bu kez kendi içinde de. Güncel mesele Suriye krizi. Ama Suriye krizi ABD politikalarının bir tıkanma yaşadığı düğüm noktası olarak aynı zamanda ABD’nin Obama döneminde cisimleşen uluslararası alandaki stratejik tercihlerinin (ya da kararsızlıklarının)...
“Kapitalizm artık sahte umut bile üretememekte, ölümü beklemektedir.” diyor, TKP’nin 2013 Konferans Metni’nin üçüncü maddesi. Bu saptama şöyle özetlenebilir: 2013 yazı itibariyle görüldü ki, kapitalist ülkelerde 2008-2009’da patlak veren kriz finansal sermayeye özel olmaktan çıkmış, döngüsel ve küresel bir kapitalist krize dönüşmüştür. Eritilemeyen üretim fazlalıkları, kar oranlarındaki düşüş, üretim araçlarının tekelleşmesi ve hepsinden önemlisi krizin...
I. Giriş Friedrich Engels 5 Ağustos 1895’te yaşamını yitirdiğinde arkasında koskoca bir külliyat bırakmıştı. 75 yıllık ömrünü tarihte çok az insanda rastlanan bir üretkenlik ve yaratıcılıkla doldurmuştu. Friedrich Engels adı emeğin toplumsal kurtuluşu mücadelesine  yapılmış devasa bir katkının da adıdır aynı zamanda. Lenin’in deyimiyle, “işçi sınıfının iki öğretmeninden biri” olarak Engels, muazzam bir devrimci kişilik...
Gelenek’in 122. sayısının Ekim Devrimi’nin 96. yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle, daha önce bu konuda yazmış olduğum biri yayınlanmış diğeri yayınlanmamış iki yazıyı birleştirerek bu sayıda yeniden paylaşıyorum. Aşağıdaki yazıda, Bolşevik Devrimi’ni sıcağı sıcağına yaşayan Türkiye’deki aydınların ve komünistlerin buna nasıl tepki verdikleri ve burunları dibindeki sosyalist devrimin Türkiye aydını üzerindeki etkileri, bu konudaki yayınlar üzerinden...
Türkiye Komünist Partisi’nin Eylül ayında gerçekleşen 2013 Konferansı’nda tartışarak kabul ettiği metin     1. İkinci Cumhuriyet’in kurumsallaşıp istikrara kavuşamayacağı ortaya çıkmıştır. a) Sermaye sınıfının gereksinimleri, ABD emperyalizminin bölgesel planları ve Türkiye gericiliğinin özlemleri doğrultusunda gerçekleşen tarihsel dönüşüm, bu dönüşüme destek veren sınıfsal ve siyasal güçlerin beklentilerinin tersine, sermaye düzenini güvenli sulara taşıyamadı. Birinci Cumhuriyet’in...
Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek Türkiye tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Haziran Direnişi, temel olarak AKP iktidarına karşı bir başkaldırı eylemidir. Emekçi halkımız AKP iktidarıyla hesaplaşma kararlılığını göstermiştir. TKP, bu kararlılığı güçlendirmek için bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini büyütecektir. AKP iktidarının siyasal açıdan bir bütünlük sergileyen işbirlikçi, gerici ve piyasacı çizgisinin karş?s?nda yurtsever ve ayd?nlanmac?...
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından 19 Eylül 2013 tarihinde yapılan açıklama   1. Türkiye, AKP’nin ülkeye biçtiği İkinci Cumhuriyet Modeli’ni yırtıp atmıştır. Bu, ülkemizin iç dinamikleriyle birlikte bölge ve hatta dünya gerçeklerinin bir sonucudur. 2. Haziran Direnişi, bu açıdan hem bir sonuç hem de bir etken oldu. Direniş, farklı toplumsal kesimlerde son on yılda...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×