Türkiye komünist hareketinin tarihinde önemli eksikliklerden biri teorisyene sahip olmayışıdır denebilir. Komünist hareket önemli stratejistlere ya da siyaset adamlarına sahip olmuştur ancak teoriyi yeniden üretmek ve ideolojik girdiler yapmak konusunda fazla yaratıcı olamamıştır. Bu nedenle 1990’lara gelinceye kadar komünist hareketin liderlerinin geride bıraktığı önemli bir yazılı külliyat olduğu söylenemez. Mustafa Suphi bu açıdan bir istisna...
28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece katledilerek Karadeniz’in azgın sularına atılan Mustafa Suphi ve 15 yoldaşımızı anmak üzere Sultan Galiyev’in Sovyet gazetesi Ulusların Yaşamı’nda* 16 Ağustos 1921 tarihinde çıkan makalesinin çevirisini yayımlıyoruz. Makale, Mustafa Suphi’nin Ekim Devrimi sonrası Rusya’daki mücadelesine odaklanmaktadır. Galiyev, Suphi’nin Müslüman nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde Sovyet iktidarının kurulması ve sosyalist düşüncenin yaygınlaşması...
Avni Erakalın, eski kuşaklar için olağan olan tarih karışıklığı ihtimali ile birlikte, 28 Ağustos 1925 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eski İstanbullu sanatçı ve emekçi bir ailenin çocuğu olarak çok küçük yaşlardan itibaren işçi olan Erakalın’ın bir işçi önderi olarak sivrileceği, “gerçek” işçilik hayatı 1949 yıllında başlar. 1951’de İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası’nda şube sekreterliği...
Şoför İdris’in şoförlüğünün kaynaklarında taksicilik yapması vardır tabii. Kendisi şoförlük mesleğini partiye para kazanmak için yaptığını söylerdi. Şoför sıfatının komünist anlamına geldiği başka örnek var mıdır? Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) işçi örgütlenmesinde bir önemli kol Balkan göçmeni tütün işçileridir. İdris’in kökeni de Bulgar Makedonyası, Nevrakop kentidir. Savaşlar ve göçler, çocuk yaşında İstanbul işçi sınıfının saflarına...
Lenin’in Ekim Devrimi’nden hemen önce kaleme aldığı çok bilinen, çok alıntılanan Yaklaşan Felaket isimli çalışmasının ilk bölümünün başlığı “Açlık Yaklaşıyor”dur. Lenin, burada tüm sistemin çöküşünden kaynaklı olarak halkın karşı karşıya kaldığı fiziksel açlıktan bahsetmektedir. 2016’ya baktığımızda da siyaseten sol adına yeni bir “felaket”in hazırlandığını, Türkiye’de bir “liberal açlık”ın büyümekte, daha doğrusu büyütülmekte olduğunu söylemek mümkün....
Egemen sınıfın organik aydını olarak Türkiye siyasi eliti, kısıtlı kavramsal olanaklarını sonuna kadar sömürmek konusunda olağanüstü bir yetenek geliştirmiştir. İçli dışlı giyilen giysilere benzer şekilde, yıpranan ya da kanıksanan söylemler ters çevrilip, yeniden kullanılma “şansı” elde eder. İşin acıklı tarafı, bu akıllara zarar üretime bizzat muhalif kesimler tarafından da omuz verilmesidir. Bu duruma, “Dostlarınıza fazla...
AKP’nin 1 Kasım’da elde ettiği %50’lik başarı, 2013’ten beri tökezleyen ve “gitti, gidecek” denilen bu partinin bir süre daha Türkiye ve bölge halklarının başına bela olacağının tesciliydi. Oysa beş sene önce böyle miydi? “Arap Baharı” ile şişen yelkenler, 2011’deki seçimlerle birlikte iyice kabarmıştı. Tüm Ortadoğu’ya prototipi AKP olan Müslüman Kardeşler rejimleri yerleşecek ve Yeni-Osmanlıcıların bölgesel...
Venezuela’da geçtiğimiz ay yapılan parlamento seçimlerini ezici bir çoğunlukla gerici muhalefet kazandı. Seçim sonuçları on yedi yıllık Bolivarcı devrim sürecinin ardından ülkenin kaderini belirleyecek yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Şimdiye dek darbe dahil her yolu deneyen gericilik, elde ettiği meclis çoğunluğu sayesinde devlet başkanı Maduro’yu devirmek için referandumu zorlamak, gensoru önergeleriyle başkan yardımcılarını ve...
Sevgili Yoldaşlar, Küba Devrimi’nin 57. yıldönümünü Türkiye işçi sınıfı adına kutluyoruz. Küba Devrimi’nin; yurtsever ve yiğit Küba halkının, büyük bir siyasi yetenek ve cesaretle devrimi yöneten öncü kadrolarının ve Küba’nın her türlü esarete yüzyıllarca direnme geleneğinin ürünü olduğunun farkındayız. Küba Devrimi 1 Ocak 1959’ta tamamlanmadı, halen sürüyor. 1990’lardan bu yana ABD’nin haydutça ablukasına karşı direnen...
Son yıllarda Türkiye ekonomisine ilişkin yürütülen tartışmaların en fazla odaklandığı konulardan biri yurtiçi tasarrufların düşük düzeyi ve tasarrufları artırma gereği. Yurtiçi tasarrufu en genel ifadeyle ülke içinde yaratılan gelirin tüketime harcanmayan kısmı olarak tanımlamak mümkün. Yurtiçi tasarruflara yapılan vurgunun nedeni, tasarrufların yatırımlar ile bağlantısı. Herhangi bir ekonomideki yatırımlar yurtiçi tasarruflar ve dış tasarruflar ile finanse...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×