2017 yazına, Haziran’da ve Ağustos sonunda, iki momentte müdahale eden Kılıçdaroğlu’nun damga vurduğunu söylemek durumundayız. Bu manzaranın solun eklemlendiği kısmı, Türkiye “sosyalist” hareketinin nadir dip noktalarından birini temsil ediyor. Beğenin beğenmeyin, programını, davranış biçimini doğru bulun yanlış görün, Türkiye’de sol çok defa zayıf düşmüş ve hata yapmıştır. Ama düzen dışı solun “sosyalist” sıfatının tırnak içine...
Güncel çözümlemeler tarihin dersleriyle birleştirildiğinde aydınlatıcı sonuçlara varılabilir. İnsanlığın tarihsel birikimine yaslanmayan, buraya bitiştirilmeyen güncel yorumun açıklama gücü olamaz. Zaten herhâlde ki böyle bir yorum da olamaz… Güncel, içinde tarihi barındırmak zorundadır.   Burası genel doğru. Ancak belli ki bugünlerde biraz daha fazla tarihe bakma ihtiyacı hissediyoruz. Bunun iyiye işaret olduğunu düşünüyorum.   İhtiyaç icadın...
Dünya kapitalist sistemi derin bir krizle boğuşurken, küresel bir sistem olarak kapitalizm bugün daha yoğun tartışılıyor. Çoğu zaman tartışmanın ismi de konmuyor. Oysa tartıştığımız adlı adınca kapitalizmin son aşaması olarak emperyalizm.   Komünistlerin ve hatta genel olarak solun bu krize oldukça güçsüz ve dağınık girmesi ismi konulamayan bu tartışmanın ekseninin de kaymasına neden oluyor. Solun...
Kısa bir süre önce kanserin kökenine ilişkin yeni bir hipotez ortaya atıldı. Hipotezi ortaya atan bilim insanı Arizona Devlet Üniversitesi’nde teorik fizik profesörü Paul Davies, yani alanın dışından bir isim. Hipotezinin bilimsel açıdan bir geçerliliği olup olmadığını değerlendirebilecek bilgiye sahip değilim. Aslında hipotezin kendisini de çok kabaca özetleyebileceğim.   Kısaca şöyle: Davies, kanserin, evrimin karmaşık...
Liberal yazarlar işçi sınıfının aklına saldırırken özellikle emperyalizm kavramının günümüzü açıklamadığında ısrar ederler. Oysa Emperyalizm Teorisi olmadan günümüzü hiçbir şekilde anlamak mümkün değildir.   Emperyalizm kapitalist gelişimin son dönemini niteleyen bir üretim tarzı olarak eksiksiz tüm dünyayı kaplamıştır. Bugün, eğer Amazon ormanlarında keşfedilmemiş bir kabile kaldıysa, onun haricinde, tüm ülkeler, tüm devletler kapitalizmleri az gelişmiş veya...
“(…) Böyle zamanlarda Vladimir İlyiç’le hemen Tolstoy’un yazdığı bir benzetmeyi anımsardık: Bir gün uzakta bir adamın, çömelmiş vaziyette elleriyle anlamsız hareketler yaptığını görür. Önce adamın deli olduğunu düşünür. Fakat yaklaşınca adamın kaldırım taşında bıçağını bilediğini anlar. Teorik tartışmalarda da bu böyledir. Uzaktan duyulduğunda, tartışmanın anlamsız olduğu sanılabilir; fakat sorunun derinliğine indikçe tartışılan şeyin ne kadar...
Bundan yaklaşık 3 sene önce, 2014 yılının Eylül ayında dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde bir koalisyonun kurulması için yaptığı Ortadoğu turunu tamamladı ve bugün ‘IŞİD karşıtı koalisyon’ olarak bilinen yapının ilk hali ortaya çıktı. IŞİD karşıtı koalisyona, aralarında Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu 10 Arap ülkesi dahil, 40’a yakın...
2017 yılı, tam bir asır önce Rusya’da gerçekleşen Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. yılı olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. Türkiye’de olduğu gibi, dünyanın her yerinde komünistler ve sol güçler, ilk sosyalist devrimin de doğduğu tarihsel koşullarla birlikte, o dönemle içinde bulunduğumuz dönem arasında yaşanan tarihsel gelişmeleri emperyalist kapitalizmin yeni bir kriz içinde olduğu bugünkü...
103 yıl sonra 1914 Geçtiğimiz yüzyılda insanlık nice savaşlar gördü. Emperyalist saldırı dört bir yana yayıldı, yıkım derinleşti, ölüm kitleselleşti… Yine de bugün “Büyük Savaş” denildiğinde akıllarda hala 1914-18 savaşı canlanıyor. Makineli tüfek ve kimyasal silahlar gibi birçok yeni öldürme yöntemini getiren bu savaşın, aradan geçen koca bir yüzyılın ardından hala “Büyük Savaş” olarak anılıyor...
Sınıflar mücadelesinin kapitalizmdeki değişmeyen kuralı, emek sermaye çelişkisinin patron ile işçiyi karşı karşıya getirmek zorunda olmasıdır. Değer yaratıcısı olan sınıf, yarattığı değerin sahibi de olmadıkça, değere el koyan sınıfla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz. Bu çelişki kapitalizmde ortadan kaldırılamaz, sermaye düzeni bunun üzerine kurulu zaten. “Nasıl ki doğa, boşluktan nefret ederse, sermaye de kârsızlıktan ya da...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×