Gelenek’in 142. sayısı Kemal Okuyan’ın düzen siyasetindeki kilitlenmeyi anlatan yazısıyla açılıyor. Okuyan, 12 Eylül’le başladığı tartışmayı, tekrarlanacak İstanbul seçimlerindeki siyasi manzaranın tarifiyle bitiriyor. Krizin ne tarafa doğru gideceğine dair iki yönlü bir analiz yaparak… Bu sayıda yükselen faşist hareketlerle dünya kapitalist sisteminin krizi arasındaki ilişki hakkında düşünmeye devam ediyoruz. Erhan Nalçacı, geçen sayıda Almanya özelinde...
12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türkiye’de derin bir kriz yaşanıyordu. Halkın gündelik hayatına yüksek enflasyon, şeker ve yağ kuyrukları, tüp gaz karaborsası şeklinde yansıyan ekonomik sorunların sermaye sınıfı açısından başka bir anlamı vardı. Patronlar işçi sınıfının pazarlık gücünü kırmak için örgütlenme ve grev hakkını kısıtlamak istiyor, enflasyonun ücretlerin yüksek olmasından kaynaklandığı yalanını sürekli gündemde tutuyor...
Dünyanın her yerinde faşist siyasetler/siyasetçiler, paramiliter çeteler, milliyetçi popülist hareketler beliriyor, bu hal geçen yüzyılda gördüğümüz faşist rejimlere henüz dönüşmese de bir yükseliş dikkati çekiyor.  Marksist açıdan bu hareketlerin analizine, sınıflandırılmasına ve temellerine eğilinmesi önümüzdeki dönemde siyasi pratiğin belirlemesinde önemli olacaktır. Örneğin,  faşizm denilince ilk akla gelen ülke olan Almanya’da sermaye sınıfının ve devletinin Nazilerle...
Ters yüz edilmiş, unutulmuş bir tarih söz konusudur Tarihini bilmeyen, onu kendine göre yorumlayan bir entelektüel hareketin başarı şansı yoktur. Memed Uzun Modern anlamda ulus kavramının tarih sahnesine çıkışı, burjuvazi kavramı ile eş zamanlıdır. Bu dönem aynı zamanda tarih sahnesine işçi sınıfının da çıktığı dönemdir. Ulus, burjuva, işçi sınıfı gibi kavramlar modern zamanların eş zamanlı...
Gülcan ve Hale THY’de çalışıyorlar. AKP’nin terörize ettiği koşullarda iş güvenliği nedeniyle isimlerini ve fotoğraflarını paylaşamadığımız iki THY emekçisi Gelenek için İstanbul’daki yeni havalimanını merkeze alarak havacılık sektöründeki koşullar hakkında sohbet ettiler. Kamuoyunda 3. havalimanı olarak bilinen İstanbul Havalimanı bugüne kadar pek çok açıdan ele alındı, ancak orada çalışacak insanların penceresinden bakarak bu detayda hiç...
Giriş Kapitalizmin egemen toplumsal formasyon haline gelmeye başlamasıyla kentlerin mekânsal işlevleri kökten değişime uğramıştır. Böylelikle, toplumsal yaşamın fiziksel olarak vücut bulduğu kentsel mekân, sınıf mücadelelerinin de en gelişkin biçimde izinin sürülebildiği ortam haline gelmeye başladı. Öte yandan, kentsel mekâna dair verilen mücadelenin siyasal iktidar mücadelesinden ayrılmazlığı, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkilerin mekânı biçimlendirmek yoluyla derinden etkilendiğini...
Günümüzde hiçbir sanat dalının ulaşamayacağı sayıda insana etki eden müziğin hayatımızda kapladığı alan, kayıtlı müzik endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak hızla artmaktadır. Yirminci yüzyılın başlarında gramofonlarda dinlenen taş plaklardan vinil plaklara, kot ceketlerin cebinde taşınan Walkmanlerden kompakt disklere doğru uzanan bu serüven; 2000’lerin başından itibaren daha önceki fiziksel araçların doğal sınırlarının ortadan kalktığı, dijital müzik piyasasının...
“Şairi anlamak isteyen onun ülkesine gitmelidir” -Goethe Bugün bir Werther Salgını’ndan söz edemiyoruz. Ne mavi yelek, sarı ceket giyerek sokaklarda arzı endam eden gençler var, ne de okudukları romandaki karakterle kendilerini özdeşleştirip kitlesel olarak intiharın yolunu tutanlar… Ne var ki Genç Werther’in Acıları ilk basıldığı 1774 yılında bu tür vakalara sebebiyet verdi. Fırtına ve Atılım...
Komünist ve İşçi Hareketi Tarihinde Revizyonizm Geçen yüzyılımızın başlarında emperyalizm tarafından çıkarılan kanlı dünya savaşı sonrasında, insanlığın savaş ve emperyalizmden kurtuluşunu sağlayan kuşkusuz Rusya’daki Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’dir. İtalyan işçilerinin bir şarkısında bu umut ifadesini şöyle buluyordu: “Doğuda yükselen ışık, aydınlığı ile gitgide her yeri parlatıyor. / Batı’nın ufku dahi kızıla boyanmaya başladı. / Ve...