Komünist Hareketin İki Sorunu Bu yılki uluslararası toplantıya konan başlığın karmaşıklığından yararlanıp tüm dünyada komünist hareketin yüz yüze geldiği kimi sorunlara yoğunlaşmak ve bu sorunlarla ilgili olarak Türkiye Komünist Partisi’nin görüşlerini paylaşmak istiyorum. Sözünü edeceğim sorunlar ve sonuçları “Türkiyeli” veya bizim bölgemize özgüymüş gibi bir izlenim verebilir; ancak kanımca bunlar evrensel karakter taşıyan sorunlar. Referans...
“Bizim siyasetten anladığımız, bugün için gerçekleştirilmesi mümkün olanı yapmak değil, bugün imkansız gibi görünen şeyleri yarın mümkün kılabilme sanatıdır.” “Bir insanın kalkışabileceği en güç işin -yüksek ve alçak düzeydeki tüm bilmeceleri çözebilen biri için bile- düşleri oluşturan bağlantısız ve kaypak malzemeyi yoğurmak olduğunu kavradı; bu kumla ip örmekten ya da rüzgarın varolmayan yüzünü bir paranın...
James Petras Latin Amerika hakkında sıkça yazan aydınlardan bir tanesi. Çok yazıyor, çok da tanınıyor. Türkçe’ye de düzenli çeviriler aracılığıyla azımsanmayacak sayıda Petras kitabı ve makalesi kazandırıldı. Petras’ın Türkiye’de de tanındığını söylemek yanlış olmaz. Petras Küba’ya ve Venezuela’daki Chavez iktidarına verdiği destek ve sert Lula ve Morales eleştirileriyle biliniyor. FARC ve birtakım gerilla hareketlerine olan...
Lenin 1918’de yazdığı Sovyet Hükümetinin Acil Görevleri broşüründe, iktidarı aldıktan sonra devrimin önündeki en acil görevin emek üretkenliğinin artırılması olduğunu yazıyordu: “Bütün sosyalist devrimlerde proletarya iktidarı alma sorununu çözdükten ve esas itibariyle mülksüzleştirenleri mülksüzleştirerek dirençlerini bastırdıktan sonra, kapitalizmden daha üstün bir toplumsal düzen yaratma, yani emek üretkenliğini artırma ve bu minvalde (ve bu amaçla) daha...
1979: Nikaragua’da Ulusal Sandinist Kurtuluş Cephesi(FSLN) 30 yılı aşkın bir süre boyunca hüküm süren Somoza hanedanını devirerek iktidarı ele geçirdi. 17 Temmuz 1979: Grenada adasında Maurice Bishop liderliğindeki halk hareketleri hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdiler. ABD’nin tepkisini çeken solcu Bishop iktidarı Küba ile yakın ilişkiler tesis etmeye başladı. 13 Mart 1980: Peru’da Aydınlık Yol (Peru...
Küba’nın Ankara Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal ile Latin Amerika’daki siyasi süreçler hakkında konuştuk. Aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyesi olan Gomez sol.org.tr’de ayda bir köşe yazısı yazıyor. Daha önce Irak’ta görev yapan Gomez’in Türkçede Nazım Kitaplığından çıkan Bağdat Görevi başlıklı bir de kitabı var. Öncelikle geçtiğimiz yıllarda Latin Amerika’da yaşanan gelişmelerle başlayabiliriz. Açık...
Öfkemiz sevgiye benziyor, şimdi sevgimiz öfkeye Ve tartışmaya çevirdiğimiz deniz ölüler bırakıyor Çıplak ölüler Birbirine kenetlenmiş çöpler halinde Edip Cansever “Saate Bakmak”     Giriş Bu yazımızda Yahudiliğin tarihinden ve İsrail’in siyasal anlamından yola çıkarak Ortadoğu’daki çelişkinin tarihsel içeriğini gösterebilmek niyetindeyiz. Bizi bir tarih yazısı kaleme almaya iten pek çok nedenin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan en...