Türkiye nerededir? Türkiye’nin geleceği nerede aranmalıdır? Liberal ve ulusalcı taşmalar solu bu sorular karşısında kötürümleştirmişe benziyor. Doğu/batı denkleminde kaybolmaktır bu. Çok değil, bundan 6-7 yıl öncesinde ABD buralarda tozu dumana henüz katmadığı sıralarda, “Bunlar Irak gibi olalım isterler”i liberal ağızlardan çok duyardık. Irak, Irak olmaktan çıktığı oranda bir referans olmaktan uzaklaştı elbette, ama liberalizmin sol...
Devletin çözülmesi binlerce yıllık Anadolu ve Ortadoğu siyasal tarihinde ve Anadolulu veya başka coğrafyalı Türk siyasal tarihinde sayısız kez karşılaşılmış bir olgu olsa gerek. Belki de devlet kurma pratiklerinin en yoğun yaşandığı bu bölgede çözülüşün çözülenler tarafından sindirilmesi, sineye çekilmesi, kabullenilmesi bu büyük ama eski gerçekten de besleniyordur. Yani; Türkiye’nin 21. yüzyıl başındaki egemen güçleri,...
Ulusal sorun konusunda oldukça emek harcamış ve benim de bu yazıda kendisinden çokça faydalandığım Aydemir Güler birden fazla yazısında kendisinin ulusal sorun değil, ulusal dinamik demeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Bu tercihin bir temenniyi de içerdiğine hiç şüphe yoktur ve temelde kesin olarak haklıdır. Kanımca bu adlandırmada, ulusal hareketlere marksistlerin bakışını anlatan bir ipucu da var....
“Much Ado about Nothing” Shakespeare’in oyunlarından biridir. Türkçe’ye “Kuru Gürültü” adıyla çevrilmiş, bu adla sahnelenmiştir. Oyunun adı düz biçimde Türkçe’ye çevrildiğinde “Ortada fol yok yumurta yok, ama bir vaveyladır gidiyor.” gibisinden bir anlam çıkmaktadır. Shakespeare’in bu oyunu beş perdelik bir komedidir. Türkiye’de Kürt sorunu, bu oyunun adının tam tersini çağrıştıracak bir noktaya gelip dayanmıştır. Birçok...
Gelenek’in ilk okuduğum sayısının konusu “ulusal sorun”du. Bugün Gelenek’in ulusal sorun tezleri üzerine yazarken bu geleneği yoktan var eden yoldaşlarıma yalnız kendi adıma değil, bu ülkenin aydınlık geleceği adına teşekkürü bir borç bilirim. “Bazen de bağımsız devletlerin doğuşu emperyalizmin güçlenmesi anlamına gelir.” Lenin, Buharin tarafından kaleme alınan Geçiş Dönemi Ekonomisi kitabının kenarına iliştirdiği ve sonra...
“Cum domino pax ista venit.” Gelenek’in bu sayısının ilk planında bana düşen Kürt sorununun ekonomi politiği üzerinde durmaktı. Ancak ekonomi politik ve Kürt sorunu ifadelerini birlikte yazının başlığına taşımak bir türlü elimden gelmedi. Bunun iki nedeni var: Birincisi, Kürt sorunu gibi hem çok güncel hem de çok karmaşık bir mesele ele alındığında konunun politik boyutunun...
Alex Callinicos Özne Yayınları – 1998 – 302 Sayfa Çeviren: Nermin Saatçıoğlu “Bu kitap iki bakış açısının, yapısal açıklama ile niyetleri anlamanın, ne dereceye kadar birbirleriyle uyumlu olduğunu ortaya koymaya çalışıyor.” Callinicos kitabın hemen önsözünde amacını bu şekilde açıklıyor. “Kayda değer hiçbir toplum kuramının kapsamadan yapamayacağı” bu iki yaklaşımı Callinicos kitabında marksist bir çerçeve içinde...
Der.: Alfredo Saad FilhoYordam Kitap – 2007 – 320 SayfaÇeviren: Emel Kahraman, Şükrü Alpagut, Aslı Zengin, Cihan Gerçek, Defne Orhun, Erkal Ünal, Hasan Böğün Marksist siyasal iktisat ile ilgilenenler bu kitabı oluşturan makalelerin yazarları ile mutlaka tanışmışlardır. Alfredo Saad-Filho, Costas Lapavitzas, Ben Fine, Paul Zarembka, Fred Moseley, Saad-Filho tarafından derlenen bu kitaba katkı koyan “meşhur”...
Mustafa ÖzçelikTÜSTAV – 2003 – 166 Sayfa Türkiye solunda kuşaklardan söz açılınca genelde ’68 kuşağından ya da ’78 kuşağından bahsedilir. Tütüncülerin Tarihi, Türkiye solunun kuruluşunda çok özel bir yere sahip olan Türkiye Komünist Partili tütün işçileri kuşağının bir üyesinin, Mustafa Özçelik’in yaşayarak yazmış olduğu ve bu kuşağın destansı mücadelesinin anlatıldığı bir kitap. Kitap, Özçelik ile...
V. LitovYazılama Yayınevi – Şubat 2008 – 103 SayfaÇeviren: Dr. Candan Badem Yayın hayatına yeni başlayan Yazılama Yayınevi, Kuruluştan Çözülüşe dizisi kapsamında Sovyet gazetecisi Litov’un, çok genç bir yaşta Stalin tarafından Tarım Halk Komiserliği’ne, yani Sovyetler’in en önemli bakanlıklarından birine getirilmiş olan İvan Aleksandroviç Benediktov’la yapmış olduğu söyleşiyi yayımladı. Söyleşinin önemi, Benediktov’un hem Stalin hem...