Avni Erakalın: 1950’ler Birikiminin Örgütçülerinden bir Nefer

Avni Erakalın, eski kuşaklar için olağan olan tarih karışıklığı ihtimali ile birlikte, 28 Ağustos 1925 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Eski İstanbullu sanatçı ve emekçi bir ailenin çocuğu olarak çok küçük yaşlardan itibaren işçi olan Erakalın’ın bir işçi önderi olarak sivrileceği, “gerçek” işçilik hayatı 1949 yıllında başlar.

1951’de İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası’nda şube sekreterliği görevini üstlenir. 11 Eylül 1960 tarihinde ise İstanbul İşçi Sendikaları Birliği başkanı olur. Egemen güçlerin kontrolüne daha açık olan Türk-İş Konfederasyonu’na göre anılan Birlik, işçi sınıfının mücadele dinamizmini daha fazla yansıtan bir yapıdadır. Birlik başkanlığı, Erakalın’ı Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucuları arasında bir adım öne çıkarak 13 Şubat 1961 tarihinde genel başkanlık görevini üstlenmeye de götürür. Aynı yıl içinde bu görevi resmi olarak bırakır. TİP’in ilk yılının politik olarak etkisiz olmasına karşın, 31 Aralık’ta kurucu işçi önderleri sınıf mücadelesi tarihinin en büyük eylemlerinden birini, Sultanahmet mitingini organize ederler. Bu miting, 27 Mayıs sonrasında siyasi iktidarı, işçi sınıfının haklarına ilişkin uygulamalar hususunda uyarmaktadır.

Kısa süre sonra bu birikim sosyalist aydınlar ile buluşturulacak ve TİP’in yükseliş yılları başlayacaktır. Erakalın, 1960’lardaki örgütlenme ve direnişlerde, DİSK’in inşaasında, 15-16 Haziran komitesinde, sendikal mücadelelerde hep vardır. Mütevazi rollerde, bir sınıf örgütçüsü olarak… İleri yaşlarında Bank-Sen bünyesinde, sonra Emekli-Sen’de, Emekli Sendikacılar Derneği’nde sınıfı örgütleme ısrarını devam ettirir.

1950’lerin işçi önderleri kuşağının yapıcı ustalarından biridir Avni. Sınıf mücadelesine partili bir kanaldan değil, tezgâhların arasından katılanlardan biri… Ancak, 1950’lerde ortaya konan emek, Türkiye’de işçi sınıfının ve sosyalist hareketin parlak yıllarının, 1960-80 döneminin gölgesi altında kalmıştır. Dolayısıyla, Avni’nin adı da gölgede kalır.

Yetmiş yaşının üstünde, 1990’ların sonlarında Sosyalist İktidar Partisi’ne (SİP) katılır. Kısa süre sonra SİP, “komünist adıyla parti kurma yasağı”na karşı bir mücadele gündemi açacaktır. Yürütülen propaganda ve örgütlenme çalışmalarının yanı sıra, bir de Komünist Parti (KP) adıyla legal parti kuruluşu gerçekleştirilir. Hakkında hemen kapatma davası açılan KP 2001’de SİP’e katılır, SİP de adını Türkiye Komünist Partisi olarak değiştirir. Erakalın işte 2000 yılındaki bu KP’nin kurucuları arasında yerini almıştır.

Türkiye’nin komünist birikimine 1950’lerin “kendiliğinden işçi hareketi” kanalından dahil olan Avni Ağabey, 26 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.