Avrupa Komünist ve İşçi Partileri Konferansı, Emperyalist Küreselleşmeye Karşı Mücadele ve Sosyalist Kore’nin Korunması, Karar

Brüksel, 9 Şubat 2002

ABD Başkanı George W. Bush, 29 Ocak’ta ABD halkına hitaben yaptığı konuşmasında aralarında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin de bulunduğu üç ülkeyi “şer ekseni” olarak nitelendirerek “ABD ve dünya barışını tehdit etmekle” suçladı ve bu ülkeyi silah kullanarak yıkma eğiliminde olduğunu açıkça gösterdi.

Bush’un savaşçıl sözleri ABD’nin dünyaya hakim olma isteğine eşlik eden zor politikasının gerçek ve önemli bir tehlike olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Asya’da ve tüm dünyada barış ve güvenliğin garanti altına alınabilmesi için Kore yarımadasındaki gerginliğin ortadan kaldırılması birincil öneme sahiptir.

Bush’un açıklamaları Kore yarımadasındaki gerilimi artırmakta ve dünya kamuoyunda büyük endişe yaratmaktadır.

ABD’nin Kore yarımadasında yeni bir savaşı provoke eden çılgın politikalarını şiddetle kınıyor ve dünyadaki tüm ilerici ve barışsever partileri ABD’nin yeni askeri macerasını deşifre etmeye ve buna karşı mücdele etmeye çağırıyoruz.

Kore yarımadasındaki gerginliği kaldırmanın ve Kuzeyle Güney arasında mutabakatın ve işbirliğinin sağlanmasının belirleyici öğesi,15 Haziran 2000’de yapılan Ortak Kuzey-Güney Deklarasyonu’na uyulması ve 22 Ocak 2002’de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin, siyasi partilerinin ve toplumsal örgütlerinin ortak toplantısında benimsenen önerilerin desteklenmesidir.

Kore halkının sosyalist değerlerinin korunması, ülkenin bağımsız ve barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesi yolundaki mücadelesine kesin desteğimizi ve militan dayanışmamızı sunuyoruz. Sosyalizm için emperyalizme karşı ortak mücadelelerinde sonsuza kadar Kore İşçilerinin Partisi’nin ve Kore halkının yanında olacağız.