Giriş

Gelenek’in bu sayısı geçtiğimiz aylarda Türkiye Komünist Partisi içinde meydana gelen ayrışmayı konu almak üzere Komünist Parti Merkez Komitesi tarafından hazırlandı. Dergimizin bu sayısının en önemli amacı parti içinde derin bir krize neden olan temel ayrıştırıcı dinamiği açımlamak ve sosyalizmin güncelliğinin ve gerekliliğinin altını kalınca çizdiğimiz bu dönemde, bir örgütsel form olarak komünist partinin güncel olup olmadığını tartışmak.

Gelenek’in bu sayısında doğrudan partinin yaşamış olduğu krize ve yukarıdaki soruya odaklanan üç yazıya yer veriyoruz. Birbirini tamamladığını düşündüğümüz yazılardan ilki Kemal Okuyan tarafından kaleme alınmış olan “Tartışılan parti değil, ‘komünist parti’dir” başlıklı yazı iken diğeri Aytek Soner Alpan’ın krize düştüğü kenar notlarını içeren ve “komünist parti nedir, ne değildir?” sorusuna yanıt aradığı yazısı. Krize odaklanan yazılardan sonuncusu Selahattin Akdağ’ın Gelenek’in 61. sayısında yayımlanmış olan makalesi. Yoldaşımız Gelenek’in önümüzdeki sayısında yayımlanacak olan ve bu yazıyı giriş kabul eden ikinci bir yazı ile söz konusu tartışmaya devam edecek. Özgür Şen, dergimizin bu sayısına sınıf mücadelesine kentleşme dinamikleri açısından yaklaştığı ve önümüzdeki dönemde verilecek mücadeleye dair önemli projeksiyonlar içeren makalesi ile katkıda bulunuyor. Senem Doruk ve Uğur Kayrak’ın birlikte hazırladıkları çalışma, yeni dönemde gençliğin nerede duracağı sorusuna 1960’larda yükselen gençlik hareketi ile günümüzü karşılaştırarak yol açıcı olacağını düşündüğümüz yanıtlar veriyor. Bu sayıda, TKP içinde yaşanan krize kapsamlı bir yanıt olan, ancak bizim bundan ziyade Komünist Parti’nin yakın ve orta vadeli mücadelesinde bir rehber olarak gördüğümüz Türkiye Komünist Partisi Atılım Kongresi’nde kabul edilen siyasî ve örgütsel raporun Kongre’ye iletilen katkılar ve ayrışmaya paralel olarak gerekli hale gelen değişiklikler ekseninde güncellenmiş halini Komünist Parti Merkez Komitesi imzası ile yayımlıyoruz. Dergimiz yayına hazırlanırken, mirasçısı olduğumuz Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü geride bıraktık. 95. yaşımıza çok daha güçlü gireceğimiz inancı ile tüm yoldaşlarımızı kutluyoruz. Uluslararası komünist hareket, TKP’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle KP Merkez Komitesi ve üyelerine dönük kutlama ve destek mesajları yayımladılar. Kardeş komünist parti ve örgütlerin bu mesajlarını da dergimizin bu sayısıyla birlikte okurlarımızla paylaşıyoruz.

Gelenek, yaşanan ayrışmadan kan kaybederek değil, netleşerek, daha etkili bir siyasî hattı teorik açıdan zenginleştirecek olma görevinin heyecanı ile çıkıyor. Gelenek, elinizde olan sayısıyla birlikte leninizme ve kendi leninizm okumasına karşı yapılan saldırılara karşı komünist parti konusunda ısrar edenlerin yayını olmaya devam ettiğini ilan ediyor.

Bu bilinçle tüm gücümüzle işçi sınıfımızın ve Türkiye devriminin öncü partisi olan Komünist Parti’yi selamlıyoruz:

Yaşasın Komünist Parti!