IV. Sao Paulo Forumu 21-24 Temmuz 1993 Küba Katılımcılar Listesi

ÜYELER

ARJANTİN

AŞAĞIDAKİLERİN HAREKETİ İŞÇİ PARTİSİ

HALKÇI MÜCADELE PARTİSİ

HALKIN DİRENİŞ PARTİSİ

BÜYÜK CEPHE

BAĞIMSIZ VE SOSYALİST ARJANTİN İÇİN DEVRİM PARTİSİ

DEMOKRATİK SOL HALK PARTİSİ

HÜMANİST PARTİ

KOMÜNİST PARTİ

DİRENİŞ PARTİSİ

DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ

İLERİ DEMOKRASİ

BOLİVYA

BOLİVYA ÖZGÜRLÜK HAREKETİ

DEMOKRATİK SOSYALİZM ALTERNATİFİ

YURTSEVER DÖNÜŞÜM KUTBU

BOLİVYA KOMÜNİST PARTİSİ

BREZİLYA

BREZİLYA KOMÜNİST PARTİSİ EMEKÇİ PARTİSİ

BREZİLYA SOSYALİST PARTİSİ DEMOKRATİK EMEK PARTİSİ

KOLOMBİYA

SİMON BOLİVAR GERİLLA DÜZENLİ ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU

SOSYALİST YENİLENME

SİMON BOLİVAR DÜZENLİ GERİLLALARI

KOLOMBİYA KOMÜNİST PARTİSİ YURTSEVER BİRLİK

DEVRİMCİ EMEKÇİLER PARTİSİ

KOLOMBİYA SİLAHLI DEVRİMCİ GÜÇLERİ DEMOKRATİK BİRLİK

DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ

KOSTA RİKA

EGEMENLİK GRUBU

KÜBA

KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ

KURAZAO YENİ ANTİLLER HAREKETİ

ŞİLİ

DEVRİMCİ SOL HAREKET ŞİLİ KOMÜNİST PARTİSİ

ŞİLİ SOSYALİST PARTİSİ MIR-R

DOMİNİK DOMİNİK EMEK PARTİSİ

EKVATOR

DEMOKRATİK HALK HAREKETİ

EKVATOR DEVRİMCİ HALK HAREKETİ

ULUSAL KURTULUŞ PARTİSİ

EKVATOR SOSYALİST PARTİSİ

EL SALVADOR

ULUSAL KURTULUŞ İÇİN FARABUNDO MARTİ CEPHESİ

DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM

GRANADA MAURICE BISHOP POLİTİK HAREKETİ

GUADALUP

GUADALUP KOMÜNİST PARTİSİ DİRENİŞ BİRLİĞİ

GUADALUP’UN KURTULUŞU İÇİN HALK KURTULUŞ CEPHESİ

GUATEMALA GUATEMALA ULUSAL DEVRİMCİ BİRLİĞİ

GUYANA

EMEKÇİ HALK BİRLİĞİ

HAİTİ

HAİTİ HALKININ HAKLARINI SAVUNMA GÜÇLERİ

HAİTİ EMEKÇİ PARTİSİ

LAVALAS HAREKETİ

HONDURAS

HONDURAS DÖNÜŞÜM PARTİSİ

MARTİNİK

ULUSAL HALK KOMİTELERİ KONSEYİ

BAĞIMSIZLIK VE SOSYALİZM İÇİN KOMÜNİST PARTİ

SOSYALİST DEVRİM GRUBU

MARTİNİK KOMÜNİST PARTİSİ

MEKSİKA

EMEKÇİLERİN DEVRİMCİ PARTİSİ EMEKÇİ PARTİSİ

SOSYALİST HALK PARTİSİ DEMOKRATİK DEVRİM PARTİSİ

NİKARAGUA

SANDİNİSTA ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ

NİKARAGUA SOSYALİST PARTİSİ

PANAMA

DEMOKRATİK DEVRİM PARTİSİ

PARAGUAY

TÜM PARAGUAY BAĞIMSIZLIK HAREKETİ

DEMOKRATİK HALK PARTİSİ

PARAGUAY KOMÜNİST PARTİSİ

HERKES İÇİN YÜKSELEN YURTTAŞLIK HAREKETİ

ÖZGÜR VATAN HAREKETİ

PERU

PERU KOMÜNİST PARTİSİ

ÖZGÜR VATAN CEPHESİ

MARIATEGUISTA DEVRİMCİ PARTİSİ

MARIATEGUISTA BİRLEŞİK PARTİSİ

DEVRİMCİ SOL BİRLİK

SOSYALİST TEBLİĞ HAREKETİ

PORTO RİKO

PORTO RİKO SOSYALİST PARTİSİ SOSYALİST CEPHE

DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK KOMÜNİST PARTİSİ

HALK KURTULUŞ HAREKETİ

DOMİNİK EMEKÇİ PARTİSİ

KOMÜNİST EMEK PARTİSİ

SOL BİRLİK HAREKETİ

DEMOKRATİK BİRLİK

DEKOKRATİK DALGA HAREKETİ

DOMİNİK KOMÜNİST PARTİSİ-DEVRİMCİ CAAMANISTA

BİRLİĞİ

DİRENİŞ VE HALK KURTULUŞ GÜÇLERİ-DEVRİMCİ

CAAMANISTA BİRLİĞİ

DEMOKRATİK KARARLILIK

TRINIDAD VE TOBAGO ADALARI

18 ŞUBAT HAREKETİ

SOSYAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ

URUGUAY

URUGUAY SOSYALİST PARTİSİ

BİRLEŞİK CEPHE AKIMI

SOSYALİST EMEKÇİ PARTİSİ

HALKIN ZAFERİ PARTİSİ

HALKÇI KATILIM HAREKETİ

ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİ (TUPAMAROS) DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ (TROÇKİST)

26 MART HAREKETİ

SOL KURTULUŞ CEPHESİ

DOĞU DEVRİMCİ HAREKETİ KOMÜNİST PARTİ VERTIENTE ARTIGUISTA

ÇAĞRI

HALK AKIMI

VENEZUELA

VENEZUELA KOMÜNİST PARTİSİ

HALKÇI SEÇİM HAREKETİ (MEP)

VENEZUELA SOYALİST PAR’IİSİ

KIZIL BAYRAK PARTİSİ

VENEZUELA YURTSEVER BİRLİĞİ SOSYALİST LİGA

DEMOKRATİK FORUM

RADİKAL DAVA

SOSYALİZM HAREKETİ (MAS)

GÖZLEMCİLER

ALMANYA

ALMAN KOMÜNİST PARTİSİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ

ARJANTİN

BUENOS AIRES BASIN EMEKÇİLERİ BİRLİĞİ TÜM ÜLKE HAREKETİ

EMEKÇİ VE HALK PARTİSİ

AVUSTRALYA

DEMOKRATİK SOSYALİST PARTİ

AVUSTURYA

AVUSTURYA KOMÜNİST PARTİSİ

BELÇİKA

LOVAINA ÜÇ KITALI KATOLİK ÜNİVERSİTE MERKEZİ BELÇİKA EMEK PARTİSİ

SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

BREZİLYA

8 EKİM DEVRİMCİ HAREKETİ

KANADA

KEBEK KOMÜNİST PARTİSİ

ULUSLARARASI HAKLAR KOMİTESİ

KOMÜNİST LİGA

YENİ DEMOKRATİK PARTİ

KANADA KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)

KOLOMBİYA

İŞÇİ VE EMEKÇİ PARTİSİ

EKVATOR

SOSYALİST HALK PARTİSİ

İSPANYA

POVO BİRLİK MECLİSİ

SOL BİRLİK KATALONYA İNSİYATİFİ KATALONYA KOMÜNİST PARTİLERİ

İSPANYA HALKLARI KOMÜNİST PARTİSİ HERRI BATASUNA (BASK)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

BAĞIMSIZ SİYASİ EYLEM İÇİN ULUSAL KOMİTE KOMÜNİST PARTİ (ABD)

SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

İŞÇİLERİN DÜNYASI PARTİSİ

FRANSA

FRANSIZ KOMÜNİST PARTİSİ DEVRİMCİ KOMÜNİST LİGA

BÜYÜK BRİTANYA DEMOKRATİK SOL

EL SALVADOR DAYANIŞMA KAMPANYASI AMERİKA DİRENİŞ AĞI

BRİTANYA YENİ KOMÜNİST PARTİSİ

BÜYÜK BRİTANYA KOMÜNİST PARTİSİ

MERKEZİ AMERİKA EMEK GRUBU VE KÜBA DAYANIŞMA KAMPANYASI

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ

PANHELENİK SOSYALİST HAREKET

PASOK SOL VE İLERLEME KOALİSYONU

JAMAİKA

ULUSAL HALK PARTİSİ

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST)

İTALYA

KOMÜNİST YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

DEMOKRATİK SOL PARTİ (PSD)

LİBYA

GENEL HALK KONGRESİ

MEKSİKA

YENİDEN YAPILANMA ULUSAL CEPHE PARTİSİ

FİLİSTİN

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ

FİLİSTİN HALK KURTULUŞ CEPHESİ

PANAMA

DEVRİMCİ EMEK PARTİSİ

PORTEKİZ

PORTEKİZ KOMÜNİST PARTİSİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ

LAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

KORE EMEK PARTİSİ

GÜNEY AFRİKA

AFRİKA ULUSAL KONGRESİ

İSVİÇRE

LATİN AMERİKA KİMLİĞİ DERNEĞİ KÜBA İLE DAYANIŞMA KOMİTESİ

TÜRKİYE

SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ (STP)

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ

VİETNAM

VİETNAM KOMÜNİST PARTİSİ

LATİN AMERİKA SİYASİ PARTİLERİ DAİMİ KONFERANSI

DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU

GÜNEY KORE ULUSAL DEMOKRATİK CEPHESİ