Kirli Siyaseti Reddediyoruz

Her geçen gün daha kirli, daha karanlık ve anlaşılmaz hale gelen siyaset kültürüne mahkum değiliz. Başka türlü bir siyaset, halktan yana, aydınlık, dürüst ve ilkeli bir siyaset mümkündür. Bu nedenle Komünist Parti, her zaman titizlikle hayata geçirmeye çalıştığı aşağıdaki ilkeleri, önümüzdeki dönem daha fazla önemseyecek, bu ilkeler ışığında kirli, karanlık ve çürütücü siyasete savaş açacaktır.

Halkımızı bu savaşa ortak olmaya, kirli siyasete tavır almaya, çağırıyoruz. İyiden, güzelden, doğrudan, haklı olandan, aydınlıktan, bilimden, kültürden, emekten yana bir siyaset kültürünün kazanması, kirli ve ilkesiz olanı kovması için elele verelim.

           

Komünist Parti

1. Komünist Parti, dünyada ve Türkiye’de her koşulda emekçilerin, yoksulların, emeklerinden başka serveti olmayanların çıkar ve haklarını gözeterek hareket eder. Parti, en karmaşık görünen başlık ve gündemde dahi emekçilerin gerçek kurtuluşu yönünde ilerler.

2. Komünist Parti, her zaman emekçilerin tarafındadır. Parti, hiçbir koşulda patron veya para babalarıyla ya da onların temsilcileriyle beraber hareket etmez ve bunun koşullarını oluşturmaya yeltenmez.

3. Komünist Parti, dünya siyasetindeki taraflaşmalara da emekçilerin ve ezilen halkların penceresinden bakar ve her zaman onların yanındadır. Uluslararası alanda yaşanacak geçici konumlanışlardan ya da olağanüstü gelişmelerden hareketle, para babalarının ve tekellerin güdümünde hareket eden hiçbir ülke ya da siyasi grup ve partiyi desteklemez. Aynı şekilde, bu tür bir destek veya ittifak arayışında olan her odağı siyasi olarak mahkum eder. Düşmanının düşmanı olması, Komünist Parti’nin dostu olmak için yeterli değildir. Partinin dost ve müttefikleri, emekçilerin ve ezilen halkların dost ve müttefikleridir.

4. Komünist Parti, emekçilerin uluslararası dayanışmasının gereği olarak başka ülkelerin komünist ve devrimci hareketleriyle ilişki kurar, işbirliğine gider. Bunun dışında yabancı devletlerle, parti, vakıf, veya hareketlerle siyasi, örgütsel veya maddi bir ilişki geliştirmez, bunlardan maddi ya da manevi yardım almaz.

5. Komünist Parti, etnik temelli siyaset yapmaz. Parti, siyasi ve örgütsel çalışmalarında etnik kimlikleri esas almaz, etnik ayrımlardan hareketle bir siyasi ve örgütsel hat geliştirmez ve bu ayrımların siyasi ve örgütsel yaşantısına sızmasına izin vermez.

6. Komünist Parti, dinin siyasette yeri olmadığı ilkesinden hareket eder. Dinsel hiçbir gönderme veya sembolü, siyasi ve örgütsel yaşantısında kullanmaz.

7. Komünist Parti, paranın siyaset üzerindeki hakimiyetine karşı mücadele eder. Partinin gelir kaynakları üye ve dostlarının aidat, yardım, bağış ve faaliyetleri ile sınırlıdır ve bunun dışında gelen her türlü maddi yardım ve destek önerisi peşinen reddedilir.

8. Komünist Parti tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri arasındaki eşitliği esas alır ve bunların birbirlerine olan üstünlüğünü ima eden ya da bunu veri alan bir siyasi hat veya dil geliştirmez.

9. Komünist Parti, kimden gelirse gelsin, kim tarafından uygulanırsa uygulansın, halkı veya yurttaşları hedef alan her türlü kör şiddetin karşısındadır.

10. Komünist Parti, kimin çıkarına olduğuna bakmaksızın, her koşulda gerçeğin peşindedir. Halka yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak, toplumu aldatmaya çalışmak suçtur.

Not ekle
Yükleniyor...
İptal
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×