Kongre Belgeleri: Seçimlerde TKP’nin Tutumu

Siyasi Komite

Aşağıdaki metin TKP 8. Kongresi kapsamındaki Türkiye Konferansında Siyasi Komite tarafından yapılan açıklamadır. Metin, toplantıda Siyasi Komite üyesi Süleyman Baba tarafından okunmuştur.

1. Türkiye Komünist Partisi 2007 yılında yapılacak olan seçimlere bağımsız bir parti olarak, kendi ismiyle katılacaktır.

2. Türkiye Komünist Partisi seçim politikalarının ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde Yurtsever Cephe’nin eğilim karar ve önerilerini dikkate alacak, çalışmaların fiilen Yurtsever Cephe tarafından yürütülmesini sağlayacaktır.

3. Türkiye Komünist Partisi seçimlere katılmaları durumunda diğer sol partilerle kesinlikle bir rekabet ya da polemiğe girişmeyecek, bütün enerjisini işbirlikçi sermaye sınıfına ve emperyalizme karşı mücadele için seferber edecektir.

4. Türkiye Komünist Partisi seçim sürecini, esas itibariyle sosyalizmin ve yurtseverliğin ülke çapında daha yaygın ve örgütlü hale gelmesi için değerlendirecek, ilke ve politikalarından kesinlikle taviz vermeyecek, bununla birlikte işçi sınıfının biricik sesi olarak mümkün olan en fazla oyu almak için çaba gösterecektir.

5. Türkiye Komünist Partisi bugüne kadar olduğu gibi, yaklaşan seçimlerde de yalnızca üye ve dostlarının katkılarına dayanarak çalışacak, propaganda sürecinde emekçi sınıflara hesabını veremeyeceği tek bir kuruş bile kullanmayacaktır.

Türkiye Komünist Partisi bu ilkeler ışığında, Türkiye’nin bütün yurtseverlerini, devrimcilerini, komünistlerini Yurtsever Cephe’ye katılmaya ve seçim çalışmalarını birlikte yürütmeye çağırmaktadır. Bu seçim, Türkiye toplumunun kişiliksizleşmeye, çürümeye, sürü psikolojisine isyan ettiği, koyunlaşmayı kabul etmediği bir dönemeç haline gelmelidir.

Komünist şair, partili yoldaşımız Nâzım Hikmet, “ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” demiştir. 2007 yılında bu dizeleri ters yüz etmek mümkündür: Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkarmazlarsa eğer, Türkü, Kürdü, bütün emekçilerin yanacağı gün gibi açıktır.

Yanmamak için Türkiye Komünist Partisi saflarına!