Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne

Sevgili Yoldaşlar,

Küba Devrimi’nin 57. yıldönümünü Türkiye işçi sınıfı adına kutluyoruz.

Küba Devrimi’nin; yurtsever ve yiğit Küba halkının, büyük bir siyasi yetenek ve cesaretle devrimi yöneten öncü kadrolarının ve Küba’nın her türlü esarete yüzyıllarca direnme geleneğinin ürünü olduğunun farkındayız.

Küba Devrimi 1 Ocak 1959’ta tamamlanmadı, halen sürüyor. 1990’lardan bu yana ABD’nin haydutça ablukasına karşı direnen ve büyük bedeller ödeyen Küba halkı sadece zorlukları aşmayı başarmadı, aynı zamanda bütün bu zaman dilimi boyunca sosyalizmin en önemli sesi oldu. Bugün bütün dünyada sosyalizme inanan insanların sayısı artıyor, komünist partiler mücadele ederek mevzilerini pekiştiriyorlarsa, bunda Küba’nın sosyalizmde ısrarının büyük bir önemi olduğunu biliyoruz.

Küba halkına ve siyasi öncüsü Küba Komünist Partisi’ne sosyalizmde nice yıllar diliyoruz.

Komünist Parti

Merkez Komite