Bir taraftan “Osmanağa Mahallesi Osmancık Sokak No:9/16 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Limited Şirketi (Aşağıda kısaca “Gelenek” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.gelenek.org internet sitesi (“Site”) üyesi (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu “Kullanım Sözleşmesi” akdedilmiştir.

İletişim Bilgileri:

Unvan :Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Limited Şirketi

Adres :Osmanağa Mah. Osmancık Sok. No:9/16 Kadıköy/İstanbul

E-posta :[email protected]

Telefon :0216 338 52 59

Kullanıcı www.gelenek.org internet sitesini ziyaret ederek ve/veya üye/abone olarak, işbu “Kullanım Sözleşmesi”ni okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, “Kullanım Sözleşmesi”nde belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu koşulları kabul etmediği takdirde, www.gelenek.org’yi kullanmaktan vazgeçmelidir.

İşbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen abonelik sadece dijital ve internet ortamında geçerli bir aboneliktir. Kullanıcı’ya ayrıca yazılı/basılı dergi/gazete gönderilmez.

İşbu Kullanım Sözleşmesi’ndeki maddeler Kullanıcı tarafından kabul edilip elektronik olarak onaylandıktan sonra iki tarafça kabul edilmiş sayılır.

1. Tanımlar

Gelenek : www.gelenek.orgadresinde belirtilen künye ile yayın yapan dijital yayın.

Kullanıcı : İnternet yoluyla, masaüstü bilgisayarlarla, tablet, cep telefonu vesair tüm mobil iletişim araçları ile www.gelenek.org hizmetine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Site : www.gelenek.org isimli alan adından ya da bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı. 

www.gelenek.org Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Koşulları’nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Gelenek tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Kişisel Bilgiler : Kullanıcı isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, kullanıcı adı, şifre vesair gerçek veye tüzel kişiler tarafından beyan edilen tüm bilgiler.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

İşbu Kullanım Sözleşmesi ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (Gizlilik Politikası) oluşan işbu Kullanım Sözleşmesi ile Site’den işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde hizmetlerden yararlanan Kullanıcı’lar ile Gelenek arasında Kullanıcı’nın üye/abone olmaya elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanım Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet’lere ilişkin olarak Gelenek tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı’nın Hizmet Kullanımı Şartları

Kullanıcı, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Kullanıcı dilerse, gönüllü olarak abonelik ücretini yönlendirme yapılan ekran üzerinden ödeyebilir. Ücret ödenmemesi Kullanıcı’nın Site’den faydalanamayacağı anlamına gelmemektedir.

Kullanım Sözleşmesi’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Kullanım Sözleşmesi’ni akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Kullanım Sözleşmesi’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

Gelenek aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Kullanım Sözleşmesi uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

Gelenek, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’dan temin edilen “Kişisel Bilgiler”i (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

Kullanıcı sorularını cevaplamak ve etkin bir hizmet sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Kullanıcı yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.gelenek.org iletişim linkinde yer alan adresinden iletişime geçerek çıkması gerekmektedir. Gelenek işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışı sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı www.gelenek.org sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Gelenek ile irtibata geçerek talebini iletebilir.

Kullanıcı Abonelik için gönüllü olarak ödemek istediği bedeli www.gelenek.org adresine geçerli girişi yaptığında yönlendirileceği çevrimiçi ödeme araçlarıyla veya kredi kartı ile ödeyebilir. Ödemeye ilişkin fatura e-posta olarak abonelik için kayıtlı e-posta adresine yollanır. Kullanıcı’nın www.gelenek.org fatura adresi üzerinden talep etmesi halinde basılı fatura Kullanıcı’nın ileteceği adrese yollanır.  

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, Site’yi kullanırken işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara ve yasal mevzuat hükümlerine eksiksiz olarak riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

5.2. Kullanıcı, Site’de sunulan Hizmet’lerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Gelenek’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

5.3. Kullanıcı, prosedürleri yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Gelenek’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Gelenek, Kullanıcı’nın Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.

5.5. Kullanıcı, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde kullanıcı üyeliğinin/aboneliğinin Gelenek tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

5.6. Gelenek ya da Kullanıcı’nın kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı/abonelik/üyelik hesabına ait her türlü kaydı Kullanıcı’nın aksine bir talebinin olmaması halinde Dijital soL Dergi silip silmemekte serbesttir ve Kullanıcı’ya ilişkin kayıtları silmesi halinde Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı’nın kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

5.7. Kullanıcı, Site’de kayıt/abonelik yaptırırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Gelenek’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı söz konusu bilgileri Kullanıcı’nın onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

5.8. Site’de, Kullanıcı’ya bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir. Gelenek tarafından bu linklere Site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir. Site’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Site’de reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Gelenek sorumlu değildir.

5.9. Kullanıcı, Site’deki Hizmet’leri hiçbir suretle ticari kar elde etmek için kullanamaz. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Gelenek’in yazılı izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

5.10. Aşağıda belirtilen hallerde, Gelenek’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Kullanıcı’nın kullanımını durdurma, Kullanıcı’nın üyeliğine son verme, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda,

Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,

Kullanıcı’nın Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Gelenek’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması veya Site’nin kötüye kullanılmasının Gelenek tarafından tespit edilmesi durumunda,

Kullanıcı’nın, Site’yi kullanımında işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda,

Kullanıcı, Gelenek tarafından Site’ye abone/üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarını üçüncü kişilerle paylaşamaz, devredemez, satamaz. Aksi takdirde Gelenek’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde, Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcı’ların bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

5.11. Kullanıcı,

Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya

Diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında veya

Gelenek’in kendi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda Gelenek’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gelenek’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı’nın Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Gelenek’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.13. Gelenek, Site’nin virüs vb. amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanları dahilinde tedbir alır. Bu durum, Gelenek’in Site’nin kullanımı/erişimi sonucu Kullanıcı’ya herhangi bir zarar gelmesinin önlendiği anlamına gelmez. Site’nin kullanımına ilişkin nihai güvenlik tedbirleri Kullanıcı tarafından alınır ve Kullanıcı Site’ye girmesi ve Hizmet’leri kullanması nedeniyle, kendi yazılımında, işletim sisteminde ve Site’ye erişimde kullandığı donanımda oluşabilecek virüs vb. amaçlı yazılımlardan kaynaklanması muhtemel ve sair tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Kullanıcı’lar, Gelenek’in yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.15. Gelenek Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklik ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet’ler de sunabilir.

5.16. Gelenek’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Gelenek ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gelenek, Kullanıcı’nın Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde, Gelenek’in bu eylemi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere her türlü rücu hakkı saklıdır ve bu hususta hukuk ve cezai tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.17. Gelenek Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı’lar ve Site’yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gelenek, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.18. Kullanıcı’lar, başkalarının Site Hizmet’lerinden faydalanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, Truva atı vb.) faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

5.19. Site’de Kullanıcı’lar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcı’ların kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Site’de yayımlanmış olması, Gelenek, tarafından kabul edildiği, desteklendiği vb. şekillerde bağlayıcılığı yoktur.

5.20. Gelenek Kullanıcı’lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi’ne ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya temel insan haklarına, mevcut mevzuata aykırı, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz eden ve Gelenek tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Gelenek bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı olarak uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, tek taraflı son verebilir.

5.21. Gelenek, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki, tarihsel, bilimsel vb. değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.22. Kullanıcı Site’ye üye olarak Gelenek tarafından Sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder.

5.23. Kullanıcı, Site’ye erişmesiyle kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer uygulamaların sunulmasına izin verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

5.24. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Site’den bilgi çekmek, Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılma, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışma, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması yasaktır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (Bundan böyle “www.gelenek.org’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Gelenek’e aittir ve/veya Gelenek tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Hizmet’leri, Gelenek bilgilerini ve www.gelenek.org’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet’lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçünü kişilerin ve Gelenek’in uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Gelenek’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm yargılama giderlerini karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı’lar, www.gelenek.org’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.2. Gelenek, Hizmet’leri, bilgileri, www.gelenek.org elif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. www.gelenek.org markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

6.4. Site’ye herhangi tür fotoğraf, metin, video vb. içeriklerinin fikri mülkiyet haklarının Gelenek’e devredildiğini Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı’nın üyeliği sona ererse, eğer Gelenek bu içerikleri herhangi bir yerde kullanmadıysa, bu hakların devri iptal olur.

6.5. Kullanıcı, Gelenek’nin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Kullanıcı, Gelenek’in uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.6. Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Gelenek’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

7. Üyelik, Kayıt ve Hesap Güvenliği

7.1. Gelenek, her durumda ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yine ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi için kayıt altına alır ve saklar.

7.2. Gelenek, Site’ye üye olanların bilgilerini yedekleyebilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple üyeliği son bulan Kullanıcı’nın bilgilerinin bu yedeklerde 6 (altı) ay süre ile kalabileceğini Kullanıcı kabul eder.

7.3. Kullanıcı Site’ye Üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Gelenek, bu bilgilerin doğruluğunu çeşitli yöntemlerle kontrol etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Gelenek’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Gelenek’in bu eylemi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere her türlü rücu hakkı saklıdır, bu hususta hukuki ve cezai tüm haklarını saklı tutmaktadır.

7.4. Kullanıcı vermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğru ve güncel kalmasından sorumludur.

7.5. Kullanıcı, Site Üyelik Şifresi’nin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur.

7.6. Site’deki Hizmet’leri kullanarak ya da Site’ye erişerek, Gelenek’in “Gelenek Gizlilik Politikası”na uygun olarak Site’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile bunlarla sınırlı kalmamak üzere farklı amaçlara yönelik yasal mevzuat çerçevesinde Kullanıcı’ların İnternet Servis sağlayıcının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, işlem zamanı, Site içerisinde erişilen sayfalar, domain tipi, Site’ye erişimde kullanılan tarayıcı ve platform tipi vb. ile kullanılan Hizmet’lere ilişkin içerik ve bilgi toplamasına Kullanıcı izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gelenek, bu bilgileri ve içerikleri, kişisel bilgi içermeyecek şekilde üçüncü kişiler ile Kullanıcı’nın izni olmaksızın paylaşabilir.

7.7. Gelenek, Site Hizmet’leri kapsamında Kullanıcı tarafından belirtilen özel tercih ve ilgi alanlarına yönelik bilgileri kaydedebilir, bunları veri işleme ve istatistik araçları ile analiz edebilir.

8. Kişisel Verilerin Korunması

8.1. Gelenek, Kullanıcı adına işleyebileceği her türlü kişisel verinin her zaman kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin mevzuata uygun olacağını, söz konusu verileri Site dahilinde verilecek Hizmetleri sağlama dışında bir amaç için işlemeyeceğini, kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

8.2. Gelenek, Kullanıcı adına işleyebileceği tüm ve her türlü kişisel veri ve bilgiyle ilgili olarak her zaman 8.3. ve devamındaki hususlara uyacağını garanti eder:

8.3. Kişisel bilgileri gizli tutacağını, Kullanıcı’nın işbu Kullanım Sözleşmesi ile onayını alarak işlem yaptığı kişisel veri ve bilgileri sadece işbu Kullanım Sözleşmesi’nin yürütülmesi ve Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla kullanacağını;

8.4. Kişisel bilgi ve verileri önceden Kullanıcı’nın yazılı iznini almaksızın herhangi bir üçüncü kişiye aktarmayacağını, devir ya da ifşa etmeyeceğini ve söz konusu kişisel verilerin kontrolünü veya saklama yetkisini vermeyeceğini, yurtdışına aktarmayacağını,

8.5. Kişisel veri ve bilgilerinin gizliliğini ve mahremiyetini korumak için gereken önlemleri aldığını.

8.6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya Kullanıcı’nın talebi üzerine Dijital soL Dergi tarafından silinir, yok edilir.

9. Sözleşme Değişiklikleri

9.1. Gelenek, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda ve önceden bildirmeksizin değiştirebilir.

Ayrıca Gelenek’in Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Gelenek, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Kullanıcı’ya da bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

9.2. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Abonelik İptali ve İade Koşulları

Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesi’nin iletişim kısmında yer alan e-posta adresine abonelik iptali için yazılı olarak bildirim yaparak aboneliğini iptal ettirebilir.

Süreli yayın içeriğine erişim imkanı şeklinde gerçekleşen abonelik hizmeti niteliği gereği iade edilemeyecek ürün/hizmetlerdendir. Bu nedenle cayma hakkına konu edilemez.

Süreli yayın aboneliği yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde iptal edilebilir. Aboneliğe son verme işlemi Gelenek’e ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü sonra yürürlüğe girer. Ücretsiz abonelik olması sebebiyle iptal halinde Kullanıcı’ya herhangi bir iade yapılmaz.

11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan ve doğal afet, deprem, sel, isyan, terör olayları, savaş, grev, iletişim sorunları, yayın yasağı, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Gelenek’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve benzeri tüm durumlarda, www.gelenek.org işbu Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, www.gelenek.org için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gelenek’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Kullanıcı/Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri’nin ve İstanbul İcra Dairelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Gelenek’in işbu Kullanım Sözleşmesi’nde bulunan haklarından bir veya birkaçını kullanmaması, hiçbir şekilde bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

13. Sözleşmenin Süresi

İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir.

14. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım Sözleşmesi, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. www.gelenek.org önceden herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın, herhangi bir sebep bildirmeksizin, istediği zaman işbu Kullanım Sözleşmesi’ni tazminatsız olarak fesih hakkına sahiptir. Kullanıcı, Gelenek’in gerekli görmesi halinde, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Kullanım Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca www.gelenek.org, Kullanıcı’nın işbu Kullanım Sözleşmesi’nin ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi derhal tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, Gelenek’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

1. Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

2. Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri görsel ve işitsel imgeleri dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,

3. Kullanıcı’nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Kullanıcı, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı 14 (ondört) maddeden ibaret işbu Kullanım Sözleşmesi ve eklerinde yazılı tüm hususları okuduğunu, anladığını ve yükümlülüklerine uygun şekilde hareket edeceğini, aksi takdirde Gelenek’in uğrayacağı tüm zararı derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Gelenek                               Kullanıcı

Gizlilik Politikası

www.gelenek.org sitesinin (“Gelenek Üyelik Sistemi”) tüm hakları Gelenek Basım Yayın Ticaret Ltd. Şti’ye aittir. İşbu Gelenek’in sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde www.gelenek.org platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. Gelenek Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

Gelenek Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gelenek Üyelik Sistemi gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Gelenek Üyelik Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Gelenek Üyelik Sistemi ve Gelenek Basım Yayın Ticaret Ltd.Şti. olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Gelenek Üyelik Sistemi, Gelenek Basım Yayın Ticaret Ltd.Şti ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.gelenek.org linkini tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. Gelenek Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler www.gelenek.org sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Gelenek Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Gelenek yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Gelenek Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Gelenek Üyelik Sistemi, Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Gelenek Üyelik Sistemi’ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir Gelenek Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gelenek Üyelik Sistemi, kişisel verileri, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gelenek Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Gelenek Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir.

Gelenek Üyelik Sistemi‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Gelenek Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Gelenek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Gelenek Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Gelenek Üyelik Sistemi Sistemi olarak önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Gelenek Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Gelenek Üyelik Sistemi, Gelenek içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Gelenek Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Gelenek Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Gelenek Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Gelenek Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıların bilgilerinde yanlış, yanıltıcı ve eksik hususlar varsa, bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep edebilirler. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Gelenek Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Gelenek Üyelik Sistemi’nin, Gelenek’in ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Gelenek Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak Gelenek tarafından kaydedilen kişisel bilgiler hakkında bilgi alma, kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Gelenek Üyelik Sistemi ile www.gelenek.org adresinde yer alan e-posta adresi yoluyla irtibata geçmesi gerekmektedir.

Gelenek                               Kullanıcı