Size hiç yabancı gelmeyecek bir soruyla başlayalım. Neden McDonalds? Sadece komünist siyaset açısından değil, her anlamda siyasette simgelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu bir siyaset yasası olarak da formüle etmek mümkün. Etkili siyaset, üzerine söz söylenecek başlığın belirgin bir şekilde ortaya konmasına ve net hedeflere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada belki bir şeyi vurgulamak gerek. Sosyalist...