Okurlarla

Dizimizin elinizdeki kitabı oldukça güncel ve somut politik bir içerik taşıyor. Kitabımızın başlığı Sol Harekette Durum ve Perspektif konusunun değişik boyutlarıyla tartışıldığı yazılardan önce, Türkiye’nin gündemini sarsan 1 Mayıs kutlamaları üzerine bir değerlendirme yer alıyor. Serdar Aydın’ın yazısı, ölü ve yaralılarımızın acısını henüz taptaze taşıdığımız 89 1 Mayıs’ının özel önemi ve ayırt edici yanlarının altını çizerken olası abartılı yorumlara yönelik uyarılarda bulunuyor.

Ana konumuzun ilk çalışmasını Gelenek imzasıyla yayınlıyoruz. “Sol Parti ve Solda Durum Saptaması” başlıklı bu kolektif çalışmada solda yer alan tekil güç odaklarının “bütünü” etkileyecek bir dinamik yaratma konusundaki yetersizlikleri, reformist/devrimci kanatların ayrışmasında içinde bulunulan aşama ve yasal bir sol parti ihtiyacının temelleri tartışılmakta. Yazıda yasal ve birleşik bir partinin yaratılması yönünde somut öneriler geliştirilmesi de deneniyor.

Cemal Hekimoğlu’nun çalışması “Güncel Mesajlar…”ın sosyalist hareketin sorunlarına getirdiği tanımlar ve sosyalist “özne”ler için çizdiği somut perspektifler itibariyla oldukça önemli değerlendirmeler içerdiği inancındayız.

Bunu Aydın Giritli’nin “Solda Durum Saptaması İçin Notlar”ı izliyor. Diğer çalışmalarda olduğu gibi sol hareketin genel bir çıkışsızlık yaşadığı tespitinden yola çıkan yazar, bu durumun değişik kesimlerde aldığı biçimleri tartışırken, özellikle “radikal” kanattaki hatalı eğilimleri ele alıyor.

Cemal Ateşçi arkadaşımızın yazısı ise, sol hareketin değerlendirme yapmak ve politika üretmekte zaaflar sergilediği bir başka alana eğilmekte. “İşçi Sınıfı, Mücadele ve Birlik Perspektifi” başlıklı çalışmada işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliği, kavramsal çerçevelerin ötesinde, Türkiye güncelliğinde de tartışılıyor.

26 Mart yerel seçimlerinin bir değerlendirmesi ile kitabımız sürüyor. Seçim sonuçlarının, aradan bir aydan uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ Resmi Gazete’de yayınlanmamış olması, Harun Koçak arkadaşımızın, bu yazısını ayrıntılı istatistiklerle desteklemesini olanaksız kıldı. “Bir Seçimin Düşündürdükleri…” elde olmayan bu eksikliğe karşılık, burjuva partileri ve dolayısıyla burjuvazinin iç cephesindeki dinamikler ve sosyalist hareketin gelecek perspektifleri için önemli ipuçları barındırıyor.

Geleneksel sola ilişkin yorum ve eleştirileriyle kısmen ana konumuza da dahil sayılabilecek bir diğer yazı Cem Gönenç’in imzasını taşıyor. Gönenç “Barış ve Sınıf Mücadelesi” başlıklı çalışmasında Sovyet Toplumsal Bilimler Akademisi’nin geçen yılın yaz aylarında uluslararası tartışmaya açtığı tezlerini, bu kez söz konusu görüşlerin odak noktalarından birini oluşturan savaş ve barış sorunları çerçevesinde ele alıyor. Yazıda Sovyet tezlerinin yanı sıra, bunların Türkiye’deki izdüşümlerine eleştiriler yöneltiliyor.

Ahmet Hamdi Dinler’in, ilk bölümünü 24. kitabımızda yayınladığımız “TİP Tarihinden Kesitler” çalışmasının ikinci bölümünde I. TİP’in yapısı, 1964 programı, partinin Meclis çalışmaları gibi konular ele alınıyor. Gelecek kitabımızda bu çalışmanın I. TİP’in Kongreleri’ne ilişkin bölümüne yer vereceğiz.

Geçen kitabımızda Servet Ulusoy’un “Sınıf Mücadelesinin Alanı ve Aracı Olarak Seçimler” başlıklı yazısında önemli düzeltme hataları olduğu, okurlarımızın dikkatinden kaçmamıştır. Okuyucularımızdan ve Ulusoy arkadaşımızdan özür dilerken, bu hataların önemli anlam kaymalarına yol açabilecek olan kimilerini düzeltmek istiyoruz:

S.13 1. paraf. memorandum yerine moratoryum

s.15 başında bir bölüm atlaması olmuştur.

sf. 18 1 paraf. yapılar yerine yargılar

s.23 3. paraf. başında “Gerekli Bir Ek” ara başlığı

s.25 laterisparibus yerine ceteris-paribus

Gerek içerik, gerekse teknik açıdan daha doyurucu ve daha az hatalı kitaplarda yeniden buluşmak dileğiyle “Okurlarla” bölümünü kapatıyoruz.

Not ekle
Yükleniyor...
İptal
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×