Okurlarla

Gelenek Kitap Dizisi, Kasım’da 6. yılına girmiş oldu. Bu vesileyle İstanbul’da yaptığımız kapalı salon toplantısında dostlarımız ile birlikte olduk. Gecemizde bizimle beraber olan, mesaj yollayan herkese burada bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Gelenek‘in etkin olarak katıldığı isçi partisi programının oluşturulması ve onbeş günlük bir siyasal gazetenin hazırlık çalışmaları olgunluk aşamasına ulaşmış durumda. Yakında somut ürünlerini verecek olan bu çalışmalara sayfalarımızda geniş bir yer vereceğiz.

İşçi partisi çalışmalarını önemli bir süre bir koordinasyon kurulu çerçevesinde birlikte yürüttüğümüz dostlarımızla olan ilişkilerimize bundan sonrasında da büyük önem veriyoruz. Koordinasyon Kurulu çalışmalarının kesintiye uğramasına ilişkin küçük bir açıklama bu sayımızda yer alıyor.

Cemal Hekimoğlu arkadaşımız 6. yılımıza girerken yüklenilen görevleri geçmiş bağlantıları ile birlikte açtığı yazısını bu görevlere “yakın duran” okurlarımız için kaleme aldığını özellikle belirtiyor.

Türkiye’nin can damarı İstanbul’un siyasal-ideolojik panoraması Çulhaoğlu’nun bu ayki “Gelenek’ten Geleceğe” yazısının konusu. Metin Çulhaoğlu, “6. yıl gecesi”nde yapmış olduğu konuşmada altını çizdiği “yeni bir Marksist ekol yaratma” sürecini örgütsel, teorik ve siyasal boyutlarıyla ele aldığı diğer yazıda, önümüzdeki dönemin nasıl bir Marksist-Leninist kimliğe gereksinim duyduğu sorusunu cevaplıyor.

Gelenek‘te bu ay işçi partisi projesine ilişkin olarak Aydın Giritli ve Cemal Hekimoğlu imzalı iki yazı var. Her iki yazı da “yaratıcı” düşünce ve eyleme özel bir vurgu yapıyor.

Giritli ulusal sorunu şimdiye kadar ihmal edilen bağlantıları ile bir kez daha gündemine alıyor. Yazıda sosyalist mücadelenin çıkarları ile hâkim dinamikler arasındaki ilişkiler “modernleşme”, “siyasal etik”, “ayrılma hakkı” gibi kavramlar etrafında inceleniyor.

Sosyalizmin iktidardaki direnişi Küba’nın bu mücadelede karşılaştığı güçlüklere dair bir söyleşiyi Küba’nın Türkiye’deki maslahatgüzarı Sayın Victor Guerra Tulin ile gerçekleştirdik. Bu arada Küba Komünist Partisi 4. Kongresi tutanaklarının Gelenek yayınevi tarafından yayımlandığını da hemen belirtelim.

Ahmet Hamdi Dinler, eski sosyalist ülkelerdeki gelişmelerin Türkiye’deki liberal sol tarafından nasıl algılandığına değiniyor. Aynı uluslararası gelişmelerin gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağı üzerinde duran Arzu Eren, uluslararası sermayenin hiç de balayı döneminde olmadığını vurguluyor. Suat Bora arkadaşımız da Gelenek baskıya girerken tarihteki onursuz yerini almak üzere olan Gorbaçov’un geleceği üzerinde spekülasyon yapıyor. Gelenek okurlarımızın eline geçtiğinde bunlar spekülasyon olmaktan çıkacağa benziyor.

Türkiye sosyalist hareketinin yapacağı çıkışın uluslararası boyutuna ilişkin değinmeleriyle Hekimoğlu “Türkiye’den Dünyaya” yazısında bu kez gerçekten de Türkiye’den dünyaya doğru bir süreci ele alıyor.

Yeşil Kart uygulamaları, ücretsiz tedavi derken arap saçına dönen sağlık politikasızlığı Kenan Çözer’in bu sayıdaki yazısının konusu.

Gelenek 1992 yılının Türkiye sosyalist hareketi için özel bir atılım yılı olacağına duyulan inancı belirterek tüm sosyalistlere bundan sonraki mücadelelerimizde başarılar diler.