Okurlarla

Merhaba… GELENEK, ağırlıklı olarak yine kriz dinamiklerinde sosyalist hareketin siyasi ve ideolojik görevleri üzerinde duran bir kitapla çıkıyor karşınıza.

Ama başlarken kriz sürecine denk gelen ve bu anlamda öncesi ve sonrasında gerek düzen cephesi, gerekse devrimci güçler açısından özel bir önem taşıyan 27 Mart Yerel Seçimleri’ne değinmek gerekiyor. Bu GELENEK’te Sosyalist İktidar Partisi’nin “sol güçlerin seçimlerden çekilmesi” için yaptığı çağrı yer alıyor. Ayrıca bu doğrultuda ortaklaşan kesimlerin hazırladığı ve imzaya açılan metni de bir kez daha yayınlıyoruz. Metin binlerce komünist, devrimci ve yurtsever tarafından imzalandı. Gazetelerde ve burada imzaların ancak küçük bir bölümü yeralmakta.

Kriz dinamikleri üzerine yazıların ilki Aydın Giritli tarafından kaleme alındı. Giritli, krizin politik üretimimizi devrimcileştirici etkisi üzerinde durmakta. Özel olarak burjuvazinin kriz örgütlenişine ve Kürt direnişinin kriz sürecine olan etkisine vurgu yapan bu yazıyla birlikte Cemal Hekimoğlu, Dünya Armağan, Ayça Gürses ve Nadir Koraltan’ın çalışmalarının kayda değer bir bütünlük içerdiklerini düşünüyoruz.

Hekimoğlu kriz – devrimci durum bağlantısını incelerken, sosyalist örgütlenmenin düzen cephesinin hangi zayıf noktalarına yüklenmesi gerektiği üzerinde duruyor.

Dünya Armağan da benzer bir biçimde krizin kapitalist sistemde yaratacağı yeni gediklere karşı geliştirilecek araçlara değiniyor.

Koraltan, krizin iktisadi altyapısına ilişkin değerlendirmelerine bu sayıda da devam ediyor. Türkiye kapitalizminin yapısal sorunlarının gündelik olarak nasıl kendisini sergilediğini ortaya koyan Koraltan’ın yazısının ilgi çekeceğini düşünüyoruz.

Kriz, bizleri ideolojik mücadelede yeni görevlerle karşı karşıya bırakırken, geçici ve yeni olgular yaratmıyor. Türkiye kapitalizminin, üzerinde siyasal üretim gerçekleştireceğimiz nesnelliğinde hangi noktaların cazip olduğunu iyice gösteriyor. Ayça Gürses’in yazısı, bu çerçevede okunmalı.

Sosyalist ideolojinin bir kavram olarak “ideoloji”nin içindeki ve sonrasında ayrı bir alan olarak serüveni Cemil Alp’in yazısının konusu. Yazı, GELENEK’te daha önce konuya ilişkin çıkan çalışmalarla birlikte değerlendirilmeli.

Aynı konunun “ideolojik mücadele” başlığında toparlanabilecek bir alanı Fikret Sürekçi tarafından ele alındı. Sürekçi’nin yazısı Marx’tan bugüne tarihsel bir seyir de izliyor.

Kamil Efe, Türkiye’de “üniversiteli sol”un insan kaynaklarının geçirdiği iç evrim ve bu çerçevede ortaya çıkan “kuşak”lara değiniyor. Yazıda 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan örgütlenme denemelerine de değiniliyor.

Yusuf Gezgin ve Deniz Eroğlu’nun yazıları ise “sol içi” birer gündeme sahip. Yusuf Gezgin, “örgüt kültürü”nün tekil kadrolarla ilişkisi üzerinde durarak sosyalist siyasetin aynı zamanda sosyalist değerlerle uyum problemi olduğunu hatırlatıyor.

Eroğiu ise yazısına, geçmişte Türkiye devrimci demokrat geleneğinin en kitlesel hareketini konu almış. Bu hareketin dünü ve bugünü yarınına da ışık tutuyor.

Son olarak Sosyalist İktidar Partisi’nin konuğu olarak Şubat ayında Türkiye ‘de bulunan Küba Komünist Partisi MK Uluslararası İlişkiler Bürosu Balkan Ülkeleri Sorumlusu Teresita Trujil-lo’nun SİP Ümraniye İlçe Örgütü’nde yaptığı sohbete yer veriyoruz.

Mayıs ayında yeni kitabımızda buluşmak üzere…

                                                                                                                     GELENEK