Okurlarla Merhaba

Gelenek’in birinci sayısı 1986 yılında çıkmıştı. Aradan geçen süre içinde, çizgisi ve temel misyonları değilse de, Gelenek’in kimi biçimsel özellikleri, boyutu ve periyodu pek çok kez değişti. Kolektif mücadelenin ihtiyaçlarına ve bu mücadelenin ortaya çıkardığı geniş bir araçlar yelpazesi içindeki işbölümüne bağlı olarak…

Bir süredir aylık olarak çıkan Gelenek, bu sayıyla birlikte yayın periyodunu iki aya çıkarıyor. Bu değişikliğin bir boşluk ya da eksikliğe yol açmayacağını, yalnızca yeni bir işbölümünü yansıttığını ayrıca belirtmemiz belki de gereksiz. Aylık olarak çıktığı dönemlerde daha güncel nitelik taşıyan siyasal değerlendirmelere de yer veren Gelenek, bu misyonu “kardeş” yayınlara devrederken, marksist teorinin Türkiye topraklarında yeniden üretimine konsantre olacak. Siyasal mücadelenin ve bu mücadelenin kadrolarının ihtiyaçlarını gözeterek…

Bu sayımızda ağırlıklı olarak işlenen konu, “reel sosyalizm”. Reel sosyalizm düşmanlığının yalnızca dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere doğru tepkiler vermeyi değil, bu gelişmeleri kavramayı bile olanaksızlaştırdığı bir döneme girdik. Sosyalizmin güncelliğini hissedenler açısındansa, reel sosyalizm, sürekli yeni dersler çıkarılacak son derece zengin bir deneyim birikimi anlamına geliyor. Bu birikimden kendilerini “bilinçli” bir şekilde mahrum bırakanlar için üzülmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Bir sonraki sayıda ise tarım ve köylülük sorunlarına ilişkin yazılara ağırlıklı bir yer vereceğiz.

Ağustos ayında yeniden buluşmak üzere…