Okurlarla

Gelenek’in 94. sayısı Türkiye Komünist Partisi 8. Kongresi’ni merkeze alıyor. İleriki sayfalarımızda, temel belge olan rapora ve kongre sürecini çeşitli yönleriyle yansıtmak açısından yararlı olacağını sandığımız kimi konuşma metinleri ile belgelere yer veriyoruz.

Geride bıraktığımız ayın en kritik gelişmesi kuşkusuz Hrant Dink’in öldürülmesi oldu. Bu başlıkta Gelenek’in parçası olduğu yayınlar topluluğunda çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Günlük İnternet gazetesi soL ve haftalık Komünist, gelişmelerin hızlı akışına yetişmeye çalışıyor. Gelenek’in üstüne düşen, bu hızlı akışa biraz daha soğukkanlı bir dönem analiziyle yaklaşmak olsa gerek. Şimdilik bazı yazılarımızdaki değinmeler dışında konuyla ilgili TKP’nin iki açıklamasına yer vermekle yetiniyor, sözünü ettiğimiz açığı Mart sayımızda kapatmayı taahhüt ediyoruz.

Yeri gelmişken Gelenek’in hacim sınırlılığına değinmek şart. Dergimizin sabitlerinden yalnızca Enternasyonal Gündem bu sayıda yer bulabildi. İstanbul’da TKP Kongresi’ne konuk olan çeşitli komünist ve işçi partilerinin yöneticileriyle yapılmış röportajlar gelecek sayılarımızı bekliyor. Yine Polemik bölümünde Özgürlük Dünyası dergisi ile yürüttüğümüz tartışmanın devamı elimizde hazır olmasına karşın gelecek sayımıza ötelenmek zorunda kaldı. Bir kez daha Ali Mert’in hazırladığı Okuma Notları ile başka yazarlarımızın çalışmalarının başına da aynı şeyin geldiğini ekleyelim.

Mart sayısının içeriği hakkındaki bu notları tamamlayalım. 95.sayımızın ana konusunu “gençlik” oluşturacak. Muhtemelen bu konuyla beraber Gelenek yeni yazarlar da edinmiş olacak…

GELENEK