Basın Açıklaması Küba Halkı 26 Temmuz’un 39. Yıldönümünü Kutluyor

25 Temmuz 1992

39 yıl önce bugün, Fidel Castro öncülüğündeki Küba’lı devrimciler, Moncado Kışlası baskınını gerçekleştirerek Kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını çaktılar. ABD emperyalizminin arka bahçesinde sosyalizmi kuran Küba halkı, yıllardan beri her tür saldırı ve engellemeye maruz kaldı. Bu müdahaleler Küba’lı emekçileri, Komünist Partisi ve Fidel Castro öncülüğünde sosyalizm yolundaki yürüyüşlerini sürdürmekten alıkoyamadı. Varolan sosyalizmin çözülüşü ve Küba’nın içine düştüğü “yalnızlık” emperyalizmin dizginlerinden boşanmasına yol açtı; ama Küba halkının mücadele kararlılığını eksiltmedi. Bugün de, dünyamızın bir ucunda, başta ABD olmak üzere, Küba’yı yeni dünya düzenlerinin çıbanbaşı olarak gören emperyalist, sosyalizmi bir kez de Karayiplerde boğmaya ant içmiş görünüyorlar. Şu anda Küba’da çok yönlü bir operasyon uygulanmaya çalışılıyor: Casus ve kontr-gerilla faaliyetleri, yabancı basın ve tv’yi kullanan ideolojik saldırı, Küba halkını ilaçsız bırakmayı da hedefleyen insanlık dışı ambargo, Küba devletinin dünya çapında izolasyonu…

Küba halki, Devrimin başlangıcını temsil eden 26 Temmuz’un 39. yıldönümünü, bugün bu koşullar altında kutluyor. 26 Temmuz 1992’de, sosyalist Küba dünyanın dört bir yanında coşkunun, umudun ve inancın kaynaklarından birini oluşturuyor. Başı ezilmek, sömürgecilik günlerine geri döndürülmek istenen Küba, emperyalizme karşı sergilediği onurlu mücadelenin karşılığını dünya halklarının dayanışması ile almaya ihtiyaç duyuyor.

KÜBA İLE DAYANIŞMAYA

26 Temmuz, Küba için kendi devriminin, sömürüye ve baskıya isyanın sembolüdür. Bugün ise Küba dünya için sömürü ve baskıya karşı direnişin sembolü haline gelmiştir.

Bizler, Türkiye’li sosyalistler olarak Küba halkının mücadelesini kendi mücadelemiz olarak hissediyoruz. Türkiye’li emekçileri, sosyalizmden, barıştan, özgürlükten yana duran, baskı, sömürü ve talan düzenine karşı çıkan herkesi Küba üzerinde oynanan emperyalist senaryolara tepki göstermeye, Küba halkı ile tüm araçlarla dayanışma göstermeye çağırıyoruz.

Bizim için 26 Temmuz Küba’da insanlık adına sürdürülen mücadelenin desteklenmesi için bir dayanışma çağrısı anlamı taşıyor.

26 Temmuz artık yalnızca Küba’nın ulusal bayramı değildir. 26 Temmuz Küba’nın insanlığa armağanıdır.

Zafer sosyalizmin ve Küba halkının olacaktır.

Devrimci Mücadele  Gelenek

KÜBA HALKINA SELAM

39 yıl önce Moncada Garnizonunda ilk kıvılcımları çakılan kurtuluş mücadelesi bugün yalnızca Küba’nın değil, tüm dünya halklarının yoluna ışık tutuyor. Sosyalist ülkeler topluluğunun dağılması, sosyalizmin çözülüşü koşullarında kat kat artararak süren emperyalist baskılara karşı Küba halkının, Komünist partisi ve parti birici sekreteri Yoldaş Fidel Castro önderliğinde sürdürdüğü mücadele, yeni dünya düzeni denilen barbarlığa karşı insanlık değerlerinin savunulmasını simgeliyor.

Küba bugün yalnızca kendi bağımsızlığı ve ulusal kimliği için değil, tüm dünya halklarının sosyalizm, barış, özgürlük talepleri için bir mücadele sürdürmektedir. Türkiye’li komünistler olarak mücadelenizi kendi mücadelemiz olarak hissediyoruz.

26 Temmuz’un 39. yıldönümünü bu devrimci dayanışma duyguları ile kutluyoruz.

Zafer Küba halkınındır!

Zafer sosyalizmindir!

Devrimci Mücadele Gelenek