Çağrı Bu Memleket Bizim

. Emekçi sınıflar için daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk

ve daha fazla sömürü anlamına gelen 5 Nisan ekonomik paketinin;

. Sermaye sınıfının emekçilere karşı özelleştirme politikalarıyla

gündeme getirdiği ideolojik, siyasal ve ekonomik saldırısının;

. Kamu emekçilerini ait olduğu yerden, yani işçi sınıfından

koparmaya çalışan ve onların toplu sözleşmeli-grevli sendika

hakkını gaspetmeye yönelik girişimlerin;

. Kürt halkına karşı girişilen imha politikasının ve bunun için

kullanılan savaş bütçesinin;

. Düzenin kendi hukukunu da ayaklar altına alarak emekçi

sınıfların ve onun temsilcilerinin örgütlenmesini kısıtlamaya

çalışan düzenlemelerin;

. Kriz içerisinde çırpınan sermaye sınıfının çıkarlarını savunan

bütün siyasal yapıların emekçi halka yönelik saldırılarının

karşısında:

Bağımsız bir direniş için emekçi halkın vicdanının sesi ve düzene karşı tepkilerinin örgütleyicisi olabilecek bir odak yaratmak gereği ile etkili, kitlesel, ilkeli, dürüst ve inatçı bir mücadeleyi birlikte sürdürmek doğrultusunda bu memleketin gerçek sahiplerinin biz emekçiler olduğunu ve sermaye sınıfının saldırısının mutlaka püskürtülmesi gerektiğini düşünen ve bunun için eylemli bir süreci öngören bütün kurum, örgüt ve kişileri bu mücadeleye çağırıyoruz.

Deri-iş (Beyoğlu Şube) Bem-Sen (Genel Merkez Anadolu Yakası ve 1 no’lu Şube) Tüm Gıda-Sen (G.Merkez) Sağlık-Sen (G.Merkez) Tüm Maliye-Sen (2 no’lu Şube) Tüm Sağlık-Sen (Aksaray Şube) Makina Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) Sosyalist İktidar Partisi Kes-Der Özgür-Der TİYAD İYÖ-DER Emekçi Kadınlar Derneği Çağdaş Gazeteciler Derneği (İstanbul Şubesi) Genç Ekin Sanat Merkezi Ortaköy Kültür Merkezi Halkın Hukuk Bürosu Haklar ve Özgürlükler Bülteni Yoksul Halkın Gücü Gazetesi İşçi Hareketi Gazetesi Memur Gerçeği Dergisi Devrimci Gençlik Dergisi Devrim Sosyalist Dergi Mücadele Gazetesi Devrimci Emek.

İŞÇİ ve EMEKÇİLERDEN UYARI !

 Madde 1- İşten çıkarılmalar durdurulmalı, çıkarılan işçiler geri alınmalıdır.

 Madde 2- 5 Nisan kararları ile bir günde eriyen ücretler toplu iş sözleşmeleri ile yeniden belirlenmeli, çalışanları bölen ve ayrımcılığı temel alan yasal düzenlemeler kaldırılmalıdır.

Madde 3- Faiz ve rant gelirlerinin vergilendirilmediği ülkemizde 5 Nisan kararlarıyla tümüyle yoksulluk ve yıkıma sürüklenen küçük esnaf ve zanaatkarlardan alınan ek vergiler kaldırılmalıdır.

Madde 4- Uluslararası para kurumlarına ve emperyalist güçlere yapılan tüm ödemeler durdurulmalı, tüm dış borçlar iptal edilmeli, IMF ve benzeri emperyalist kuruluşlarla ilişkiler kesilmelidir.

Madde 5- Kazanılmış sosyal-siyasal hakların geri alınmasına yönelik girişimlere son verilmelidir.

Madde 6- Halkları açlığa ve zulme mahkum eden, Kürt halkının imhasına dönük baskı ve zor politikalarına, bunların emekçi halkın sırtından finanse edilmesine son verilmelidir.

Madde 7- Tüm özelleştirme uygulamaları ve girişimleri durdurulmalıdır.

Madde 8- 5 Nisan paketinin sahibi hükümet istifa etmeli, sömürü paketinin uygulanmasına yönelik tüm kurumlar tasfiye edilmeli, alınan kararlar ve yasalar iptal edilmelidir.

Biz emekçiler hayatı durdurabilecek güçteyiz. Bu memleketin kaderini emekçi halk belirleyecektir.