Ek 2: Parti Çalışmaları Hakkında

Gelenek, sayı: 37, Aralık ’91-Ocak ’92

Emek, Gelenek, 10 Eylül Yolu ve bir bölüm bağımsız sosyalistin katılımı ile sürdürülmekte olan İşçi Partisi Yolunda Politika adlı yayın ve yayının ötesinde bir işçi partisinin oluşturulması çalışmaları Ekim ayının sonunda yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bazı görüş ayrılıkları nedeniyle sona erdi. Bir yasal parti girişiminin, katılımcı unsurlarından herhangi birisinin gündeminden bütünüyle düşemeyeceğini bildiğimiz bu süreçte gereksiz tartışmalara yol açmamak için bir Koordinasyon Kurulu merkezinde yürütülen çalışmaların daha fazla sürdürülememesine yol açan görüş ayrılıklarını burada açıklamak istemiyoruz. Çok genel hatlarıyla, partiye giden yol, nasıl bir parti, nasıl bir program ve nasıl bir takvim konularında ortaya çıkan farklı eğilimlerin İşçi Partisi Yolunda Politika çalışmalarına umutla bakan, hatta aktif bir biçimde destekleyen kesinlerde net bir biçimde anlaşılması elbette önemlidir ve bu anlamda sol kamuoyuna “birlikte” sunulan bir projenin muhasebesinin yapılması ilkesel açıdan gereklidir.

Ancak, “parti” sorunu gündemde kalmaya devam ediyor, edecek. En azından biz Gelenek olarak süreci hızlandırmak için bazı adımlar atmaktayız. Sürecin ilerideki kapsamına yönelik olarak bağlayıcı kayıtlar koymayı bu nedenle istemiyoruz. Daha önce İşçi Partisi Yolunda Politika çalışmasına katılan her grup ve kişinin bundan sonra bu çalışmanın konusu olan “parti” projesine yaklaşım ve katkısını değerlendirmek, ayrım noktalarının önemli olup olmadığını belirlemek açısından tek güvenilir yol olacaktır. Ayrım noktalarının altının çizilmesi ne kadar ciddi bir olasılıksa, bu noktaların silikleşmesi de aynı ölçüde mümkündür ve tercil edilir. Gelenek olarak bu noktaları belirginleştirmeye yönelik bir çaba içerisine kesinlikle girmeyeceğiz ve mutlaka, birlikte önemli adımlar attığımız Emek ve 10 Eylül Yolu’nu yakından gözlemeye ve anlamaya çalışacağız.

Bunu yaparken, parti program taslağının Aralık ayı içerisinde tamamlanması, bu taslağın etkin bir biçimde tanıtılıp tartışılması, partileşme sürecinin önünü açacak bir propaganda-ajitasyon gazetesinin hazırlanıp çıkarılması, partili kimliğin yaratılmaya başlanması vs. gibi çalışmalara elimizden gelen katkıyı da gerçekleştireceğiz.

Sosyalistler mücadele boşluk kaldırmıyor. 1992’nin eşiğinde Türkiye’de son derece ilginç bir siyasal atmosferde, devrimci hareketin ancak bağımsız ve sınıfsal bir kimlikle sosyalizme tutunabileceği bir atmosferde bir boşluk doldurmayı bekliyor. Gelenek, Türkiye sosyalist hareketinin bu boşluğu hisseden ve kendi varlığını burada anlamlaştıran kesimlerine, militanlarına “birliktelik” çağrısı yapıyor.

Türkiye’de boşluk, bir yasal işçi partisinde değildir. Bu parti olur; olmaz! Türkiye’de boşluk, sosyalizmin bağımsız bir siyasal kimlik edinememiş olmasındadır. Yalnızca, bu kimliğin edinilmesinde ve “ortak” mücadelede işçi partisinin bugünkü konjonktürde çok önemli olduğunu teslim etmek gerekir.

Bu anlamda Türkiye solunda yasal parti fikrinin giderek daha fazla kesime sıcak gelmesi hem çok önemlidir, hem de tek başına hiç önemli değildir. İşçi partisinin sosyalist mücadelenin ancak belli parçalarını sırtlayabilecek bir araç olması, onun “sosyalist” kimliğini zedelememelidir. Türkiye solunda bugün sadece pragramatik nedenlerle geçmişteki federatif kitle örgütlerini parti kimliği altında yeniden üretmek hesapları yapılıyor. Bu devrimci demokrat tarz ile Gelenek’in omuz verdiği parti projesi arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Kurulacak olan partinin en önemli ayraçlarından birisi programının şu ana kadar Türkiye’deki her türden partininkinden içerik olarak daha ileride konumlanması olacaktır. Ve bu parti bir işçi örgütlenmesi niteliğiyle, sosyalist kimliyiğle diğerlerinden ayrılacaktır.

Artık, “bir parti gerekiyor” kısmını geride bıraktık. Bundan sonrası adım adım Türkiye toprağına sosyalizm perspektif ve programını sunmakla ilgili. Burada ne gerekiyorsa o yapılacaktır!

Gelenek okurları, dostlarımız bundan böyle “parti çalışmaları” hakkında daha çok yazı okuyacaklar, ama daha önemlisi bu çalışmalara omuz verecekler. Buna içtenlikle inaniyoruz ve çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek, görüşlerini iletmek isteyen dostlarımızın Merkez Büro adresinden bizlerle ilişkiye geçmelerini bekliyoruz.

Birlikte parti için elele!

GELENEK