Enternasyonal Gündem: Venezuela KP Kongre Topluyor

Caracas, 23 Aralık (VKP, Basın Bürosu)- Venezuela Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Dördüncü Tam Katılımlı Toplantısı, “Devrimin Partisi”ni inşa etmek ve sosyalizm üzerine sürmekte olan tartışmayı parti içinde mümkün olan en geniş biçimde gerçekleştirme çağrısında bulunmuştur. Bu amaçla Merkez Komitesi 12. Ulusal Parti Kongresi’ni olağanüstü olarak toplama kararı almıştır. MK’nın 22 Aralık’ta bir basın toplantısıyla kamuoyuna yaptığı açıklama bu kararla ilgilidir. Sözü edilen açıklama metninin bütünü aşağıda.

BASINA VE KAMUOYUNA

Venezuela Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 21 Aralık 2006’ta Caracas’ta gerçekleştirilen Dördüncü Tam Katılımlı Toplantısında Bolivarcı Devrim sürecinin lideri Başkan Hugo Chávez Frías’ın Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (VBSP) kuruluşu ile ilgili yaptığı öneri hakkında geniş, derin ve aydınlatıcı bir tartışma yürütülmüştür.

1. Bu çerçevede VKP MK ülkemizde, kıtamızda ve tüm dünyada ABD emperyalizmini durdurmak ve yok etmek için demokratik ve devrimci güçlerin mümkün olan en geniş birliğinin kurulması yönünde kesin ve sarsılmaz tarihsel kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Merkez Komitemiz ayrıca adalet, eşitlik, dayanışma, ulusal bağımsızlık hedefleri ile halkımızın egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına, sömürünün ortadan kaldırılması ve ezilen sınıfların tam özgürlüğü amacına, ve Devrimci Demokrasinin ifadesi olarak Halk İktidarının inşasına duyduğumuz sarsılmaz bağlılığın da altını çizmektedir. VKP olarak, ülkemizin erkek ve kadın tüm devrimcilerinin organik birliğinin kurulması yolunda ilerlemenin tarihsel bir gereksinim olduğunu bu çerçevede kavrıyoruz.

2. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’ne katılım kararı alan bütün siyasal örgütleri, ilerici ve devrimci grupların organik bütünlüğüne yönelik her hareketin, niteliği ve karakteri ne olursa olsun, yurtsever güçlerin lehine bir adım olduğu inancıyla selamlıyoruz.

3. Başkan Chávez’in 15 Aralık’ta sunduğu öneriyi Bolivarcı Devrime önderlik ve komuta edecek bir yapının inşası yönünde temel bir adım olarak değerlendiriyoruz. İç demokrasi prosedürleri çerçevesinde söz konusu öneri, Partimizin bütün üyeleri tarafından ele alınarak tartışılacaktır. Bu amaçla Merkez Komitesi 3-4 Mart 2007 tarihlerinde Partinin Olağanüstü Ulusal Kongresini toplamaya karar vermiştir.

4. Olağanüstü Ulusal Kongre kapsamında aşağıdaki başlıklar Partimizin bütün hücrelerinde, yerel ve bölgesel kurullarında tartışılacaktır:

a) Önerilen yeni Partinin sahip olması gereken ideolojik temeller;

b) Venezuela’da kurmayı arzuladığımız sosyalizm anlayışımız;

c) Devrimci bir Partinin sahip olması gereken sınıf karakteri;

d) Partinin organik yapısı;

e) Önerilen Birleşik Partide kolektif liderlik konusu.

5. Ayrıca 4. Tam Katılımlı MK Toplantısı, bu konunun kolektif biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla, birlikte çalıştığımız bütün parti ve hareketler ile açık, geniş, derin ve demokratik bir tartışmanın başlatılmasını kararlaştırmıştır.

6. VKP 4. Tam Katılımlı MK Toplantısı, parti üyelerinin ve örgütlerinin kararlaştırılan Olağanüstü Ulusal Kongre sürecinde tartışacağı Temel Belgeyi gözden geçirerek onaylamak; ve bu süreçte Hücrelerin, Yerel ve Bölgesel Kurulların düzenleyeceği konferanslar ile Ulusal Kongrede uygulanacak kuralları belirlemek üzere, 13-14 Ocak tarihlerinde Beşinci Toplantının gerçekleştirilmesine de karar vermiştir.

Son olarak 4. Tam Katılımlı MK Toplantısı, Partimizin bu iç tartışma ve ideolojik-politik hareketlilik döneminde amacımızın, Başkan Hugo Chávez’in ülke düzeyinde başlattığı sosyalizm tartışmasına en iyi biçimde katkıda bulunabilmek olduğunu, bunun örgütümüz açısından devrimci siyaset tanımının merkezi ve en temel konusunu oluşturduğunu duyurmaktadır.

Venezuela Komünist Partisi Merkez Komitesi,

4. Tam Katılımlı Toplantı

Caracas, 21 Aralık 2006