İnsanca ve Onurlu bir Yaşam İçin Halk Muhtırası

Biz halkız.

Biz işçiyiz, emekçiyiz, yoksul köylüyüz. Biz aydınız. Biz öğrenciyiz. Biz bu topraklarda yaşayan ve “bu memleket bizim” diyen halklarız.

Biz halkız. İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz.

Bir avuç zengin ailenin elinde milyonlarca insandan daha fazla zenginlik birikmesini istemiyoruz.

İnsanların eşit ve özgür yaşayacakları bir dünya ve Türkiye istiyoruz.

Sömürücü sınıflar yer altı ve yerüstü zenginliklerini kendilerine saklarken geride kalanların açlık sınırında yaşaması ve bir bölümünün açlıktan ölmesini istemiyoruz. Dünyamızın bütün insanlığı fazlasıyla doyuracak kadar cömert olduğunu biliyor ve bütün insanlığın doymasını istiyoruz.

Biz halkız. İş istiyoruz.

Çalışma ve üretme hakkımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Asalak sınıfların tersine çalışmayı gereksiz veya onursuz bir şey olarak görmüyor, iş ve iş güvencesi istiyoruz.

Biz halkız. Konut istiyoruz; su, doğalgaz ve elektrik istiyoruz.

Her ay elimizdeki paranın çoğunu “kira”ya ayırmak ve kara kara düşünmek istemiyoruz. Konutlarımızda su, elektrik, doğalgaz istiyoruz. Bu tür temel ihtiyaçların karşılığında çuval dolusu para vermek istemiyoruz.

Biz halkız. Eğitim istiyoruz.

Parası olanın eğitildiği, parasızların cehalete mahkum edildiği bir düzen istemiyoruz. Herkes için eşit-parasız ve bilimsel eğitim istiyoruz.

Biz halkız. Sağlıklı bir yaşam istiyoruz.

Hastane kapılarında sürünmek, paramız olmadığı için en basit hastalıklardan ölmek istemiyoruz. İnsan hayatının alınıp satılmadığı, insan sağlığı üzerinden kimsenin cebini dolduramadığı ilaç tekellerinin değil insan onurunun egemen olduğu bir düzen istiyoruz.

Biz halkız. Spor yapmak, dinlenmek, sergiye, konsere, sinemaya, tiyatroya gitmek okumak istiyoruz.

Bizi ahmaklaştıran televizyon dizilerine, boyalı basına mahkum olmak istemiyoruz. Bu coğrafyanın kültürel zenginliklerine zenginlik katmak için olanak istiyoruz.

Biz halkız. Onurumuzu istiyoruz.

Emperyalist ülkeler tarafından yoksullaştırılmayı, aşağılanmayı ve iyice bağımlılaştırılmayı istemiyoruz. Özgür yaratıcı ve kafası dik bir ülke istiyoruz. ABD mandası olmayı, Avrupa Birliği’ne teslimiyeti asla kabul etmiyor ve başka uluslara zarar vermeyen ama kendisini ezdirmeyen güçlü bir Türkiye istiyoruz.

Biz halkız barış istiyoruz.

İnsanların mutluluğu için kullanılacak kaynakların tekellerin ve emperyalist ülkelerin istemleri doğrultusunda silaha yatırılmasını, evlatlarımızın savaşa kurban edilmesini istemiyoruz. Biz barış içinde yaşamak istiyoruz.

Biz halkız. İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz.

Bu düzenin bize insanca ve onurlu bir yaşam veremeyeceğini biliyor ve artık onu istemiyoruz. Biz eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Sınıfların ortadan kalktığı her tür ayrımcılığın düşmanlığın yok olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz.

Biz halkız. Bugünkü kirli, kokuşmuş, köhne düzenin sahiplerini uyarıyoruz.

Onlara diyoruz ki, biz sizin saltanatınızı, bizleri adım adım yok edişinizi, bizi krizden krize sokmanızı, daha fazla çekmeyecek bu düzeni değiştireceğiz.

Onları uyarıyoruz; çünkü biz halkız!

Biz insanca ve onurlu bir yaşam için yepyeni bir ülke yepyeni bir dünyanın yaratıcılarıyız.