Giriş I Bugün, bütün ilkeli komünistler ve gerçek anti-emperyalistler kapitalist emperyalist sistemin karşı-devrimci saldırılarına karşı duruyorlar. Kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıf hareketleri, ulusal kurtuluş hareketleri ve varlığını sürdüren sosyalist ülkeler şimdi çok daha darbelere açık ve yalıtılmış durumdalar. II Bolşevik Devrimi Sovyetler Birliği’nin ekonomik olarak çok daha güçlü kapitalist ülkelerce kuşatılmış olduğu bir zamanda sosyalist kuruluş...