Bir sınıfın kendi çıkarlarını toplumun bütününün çıkarları olarak sunabilmek amacıyla geliştirdiği her türlü araç, eylem, düşünce; kullandığı tarihsel ve güncel kurumlar ideoloji alanına giriyor. Doğrudan karar alma süreçlerini siyasetle, ideolojiyi ise bu kararların ve kararların arkasında yatan sınıfsal çıkarların meşrulaştırılması, toplumun sınıfsal çıkara göre belirlenmiş kararlara razı edilmesi süreçleriyle bağdaştırmak daha doğru. Bu yazıda, sanatın...
Bu yazıda, Türkiye Komünist Partili öğrencilerin, üniversitelere ve gençlik hareketine dair sözlerini söyledikleri ilk günden bugüne kadar yaşanan süreçlerin bir muhasebesini yapmaya çalışacağız. Partinin üniversite ve gençlik alanına ve bu alanın örgütlenmesine dair temel ilkeleri ve tutumu ile bu ilke ve tutuma zemin hazırlayan koşullar bir bütünlük içinde değerlendirilmeye çalışılacak. Türkiye Komünist Partisi’nin gençlik alanındaki...