İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet A.Raşit Kaya İmge Kitabevi, Ankara, 2009, 431 sayfa     Kapitalizmin ilk zamanlarında devletin kontrolünde olan kitle iletişim araçlarının (medyanın), daha sonra bu denetimden kurtulmak amacıyla verilen mücadeleler nedeniyle ve bu mücadelenin kazanımları sayesinde siyasal iktidarları denetleyen bir “dördüncü kuvvet” haline geldiği kabul edilir. Ancak, 20. yüzyılın (ve bu konuda özellikle 1980’li...