Son yıllarda tüm Sovyet karşıtı ve anti-komünist propaganda çabalarına rağmen, Joseph Stalin’in kişiliğine ve etkinliğine olan ilgi artmıştır. Seçmenlerimiz ve destekçilerimiz ile yaptığımız pek çok toplantıda sık sık şu itirazları duydum: Sovyet karşıtlarına yöneltilen itirazlarda daha fazla olgu ve rakamlar kullanmalı, ama günümüzde çok az kişinin bunları bulması ve toplaması mümkün oluyor. Bu konuda bize...
Aşağıda sunduğumuz metin Rusya Federasyonu Komünist Partisi tarafından, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin komünizmin suçlarını kınama girişiminden sonra dolaşıma çıkarıldı. Metnin emperyalizmin suçlarını teşhir etme amacı genel olarak doğru bulunsa da, içeriği ve gösterdiği hedefler oldukça tartışmalı bulundu. Türkiye Komünist Partisi’nin içerik ve hedeflerini uygun bulmamasına rağmen, memorandumu komünist camia içindeki tartışmaların Türkiye’de neredeyse hiç bilinmemesi...