Dünya emperyalist sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nin sistem içindeki hegemon gücünün sarsılması ve diğer aktörlerin iktisadi ve jeopolitik hareket alanlarını arttırmasında cisimleşen yeni bir krize doğru hızla ilerliyor. Her bir aktörün sistem içindeki stratejik tercihlerinin şekillendiği, dolayısıyla da tartışılmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz. Kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump’ın, korumacılığa, ticaret savaşlarına, tek-taraflılığa vurgu yapan ve 1990...