Merhaba

Bu sayımızda, TKP 2002 Konferansı tarafından tartışılarak Ağustos ayında son hali verilen “2002 Yılında Dünya ve Türkiye” başlıklı rapordan hareketle sosyalizm mücadelesinin güncel sorunlarını ve güncel görevlerimizi ele alan yazılara yer veriyoruz.

İlk yazımız, Kürt hareketine ilişkin önemli bir saptama içeriyor. Mevcut Kürt hareketinin Kürtlerin “ulusal çıkarlarını” temsil etme yeteneğini yitirdiği saptamasında bulunan Aydemir Güler, solun Kürt emekçilerine dönük olarak ne tür bir perspektif geliştirmesi gerektiğini de tartışıyor.

TKP 2002 Konferansı, dünya ölçeğinde devrimci bir krizin henüz olgunlaşmadığı bir dönemde komünist hareketin devrimci niteliğinin nasıl yeniden üretileceğini, komünistlerin çözüm aramaları gereken bir soru olarak tarif etmişti. İdeolojik mücadeleye, yeni bir işçi sınıfı hareketi oluşturma görevine ve aydınlarla sosyalizm mücadelesi arasındaki ilişkilerin ne şekilde kurulması gerektiğine ilişkin yazılarımızda, bu soruya Konferans tarafından verilen yanıtların bir bölümü açımlanıyor. Diğer yandan, sağımızı-solumuzu şaşırtmaya dönük yoğun bir kavram bombardımanına maruz kaldığımız bir dönemde, bazı kavramları tartışmaya açmanın da güncel bir görev olduğuna inanıyoruz.

Sürekli yazarımız Kemal Okuyan, sosyalizm mücadelesinin stratejik sorunlarına ilişkin bir yazı yazacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle yazısını yetiştiremeyen Okuyan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, okurlarımıza da, yazarımızın bu sayıda ortaya çıkan eksiği önümüzdeki sayılarda gidereceği haberini vermek istiyoruz.

Bu sayımızdaki son yazı, Kıbrıslı bir komünistin, Gabriel Papas’ın, Kıbrıs’taki Türk ve Yunan milliyetçiliğinin ve şovenizminin kökenine ilişkin çalışması. Papas, Gelenek için yazmaya devam edecek.

“Emperyalizm ve Savaş” başlıklı bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…