Okurlarla

Merhaba

11 Kasım 2001 bu ülkede mücadele edenler için önemli bir tarih oldu. 11 Kasım 2001’de Sosyalist İktidar Partisi gerçekleştirdiği Olağanüstü Kongrede ismini değiştirerek Türkiye Komünist Partisi (TKP)1  adını aldı. Kongre belgelerini bu sayımızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Türkiye Komünist Partisi adının alındığı ve böylelikle ülkede komünist kimliğin yanında adıyla da siyaset yapılan döneme geçildiği bu tarihi günde alınan kararlar yapılan konuşmalar ve iletilen mesajları yayımlıyoruz.

Aydemir Güler “TKP: Bir perde açılıyor” başlıklı yazısında restorasyon sürecini sola açılan alanı ve komünist hareketin iddialarını Türkiye Komünist Partisi’nin varlığı durumunda yeniden değerlendiriyor. SİP’ten TKP’ye evrilen süreci özetliyor.

Sosyalist Küba’nın Türkiye büyükelçisi Miguel Lamarez ile bir söyleşi yaptık. Lamarez Küba’nın güncel sorunlarını ve tarihsel haklılığını anlattı bize. Emperyalizmin saldırılarına karşı direnişte sosyalizme olan bağlılığın önemini bir kez daha gösterdi.

Tevfik Çavdar “Jakobenler İttihatçılar ve Türkiye’de siyasi örgütlenmelerin kaynağı” yazısında Jakoben geleneğin takipçisi saydığı İttihatçıları ele almadan önce Jakobenlerin tarihi serüvenine bir gezinti yapıyor. İttihatçılar ise çeşitli yönleriyle masaya yatırılıyor.

“Kentsel gerilimin kıskacında ara sınıf ve katmanlar” başlıklı yazısında Uğur İşlek kentlerdeki değişik sınıf konumlarını ve kırdaki çözülmeyle birlikte yeniden harmanlanacak olan sınıfsal tabloyu değerlendiriyor.

Egemen Aslan “Temel özellikleri ışığında işçi sınıfının yapısı ve sınırları” üst başlıklı ve giriş niteliği taşıyan yazısında kapitalist sömürüde “zor”un rolünü önceki üretim tarzlarından farklılığını ve işçi sınıfının üretim sürecinde zor ile karşı karşıya gelişini irdeliyor.

Gonca Eren “Medya ne kadar önemli” sorusuna yanıt aradığı yazısında kapitalizmin önemli ideolojik üretim araçlarından biri olan medyanın günümüzde üstlendiği işlev üzerinde duruyor. Bugünün Türkiyesi’nde sermaye-medya ilişkileri medyada sınıflar medyanın bağımsız ve “alternatif” konumu ve sosyalizm mücadelesi için medyanın anlamı gibi başlıkların değerlendirildiği yazıyı ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

H.Meriç Algün “’68’e bakmak fazlalıkları atmak” yazısında 1968’de dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye’de eşzamanlı olarak yaşanan 68 hareketlerinden bugüne devrolan mirası tartışıyor.

“Marksizm insanı ihmal etti mi” başlıklı yazısında Bulut Seyiroğlu dönüştürücü insan etkinliğini dolayısıyla özneyi merkeze koyan Marksizm’in insanı ihmal ettiği yönündeki iddiaların aslında “indirgemecilik”ten ibaret olduğunu tartışıyor.

Bilge Cantekin “’Yeni ekonomi’ ideolojisinin çöküşü ve dünya kapitalizminin krizi” yazısında kapitalizmin krizine dair bugünkü tabloyu emperyalist güç dengeleri ile bütünleştirerek belirginleştiriyor. “Yeni ekonomi” olarak kodlanan bilişim sektörünün kapitalizmi krizden çıkaracağı iddialarının nasıl boş çıktığını ve uluslararası kapitalist sistemin krizi ertelemek için şişirdiği balonların sönüşünü değerlendiriyor.

Çin’in tarihi gelişimi ve bugününün değerlendirildiği Meral Rana Balkaner ve Hale Aralık imzalı “Çin nereye gidiyor” yazısı polemik sayfalarımızda yer alan Dünya Armağan’ın “İP’in peşine takılanlar için” yazısı ile bir bütünlük oluşturuyor. Çin’in emperyalist sistem içinde bir “odak” olup olamayacağı ve daha önemlisi “sosyalist” bir ülke olup olmadığı değerlendiriliyor.

Deniz Aygen “11 Eylül’le değişen ve değişmeyenler” başlıklı yazısında bu tarihten sonra solun ideolojik koordinatlarının yeniden kurulması ihtiyacının ortaya çıktığı saptaması ve bu ihtiyacı açığa çıkaran dinamikler üzerinde duruyor.

Ahmet Antmen “Marksist Estetiğin birikim ve kopuş noktalarında Diderot” başlıklı yazısında Diderot’nun sanata yaklaşımını değerlendiriyor.

Benzer kategorideki bir başka yazı ise “Sosyalist gerçekçiliğe kavramsal bir bakış” başlıklı Aydın Şimşek’in yazısı. Şimşek Sosyalist Gerçekçiliğin serpilip geliştiği döneme ışık tutuyor.

Son olarak uzun süredir Gelenek’te gerçekleştirilen ekonomik değerlendirmelere paralel olduğunu düşündüğümüz bir belgeyi yayımlıyoruz: “Emperyalizm üzerine” başlıklı yazının yazarı Harpal Brar İngiltere’deki Sosyalist Emek Partisi’nin Ulusal Yürütme Komitesi üyesi ve Ekonomi Komitesi başkanı.

Ocak ayında görüşmek üzere…

GELENEK

Dipnotlar

  1. 11 Kasım tarihini ”belgelemek” için Kasım sayısını bu ay sonuna erteledik.Böylelikle Kasım-Aralık sayısı birleşmiş oldu.GELENEK bundan sonra ayın 15’inde değil aybaşında çıkacak.