Okurlarla

Dizimizin elinizdeki 16. kitabı yer değişikliği nedeniyle sizlere geç ulaşmış bulunuyor. Aynı nedenle Nisan’da ayrı bir kitabımız çıkmayacak. 16. kitap Mart-Nisan aylarını birlikte kapsıyor. Mayıs’tan başlayarak gene her ay düzenli biçimde birlikte olacağız. Bu vesileyle okurlarımıza duyuruyoruz: Gelenek‘in basımı bundan böyle istanbul’da yapılacağı gibi yazışma adresi olarak da “Okurlarla”nın sonunda yer alan adresin kullanılması gerekiyor.

Bu kitabımızın konusu genel olarak “ulusal sorun” adıyla bilinen konuya ayrılmış durumda. Gelenek konuya yaklaşımın genel hatlarını belirliyor. Arkadaşımız Cemal Hekimoğlu’nun aynı konudaki bir yazısı Mayıs kitabımızda yer alacak. Ana konuya ilişkin ilk yazı Harun Koçak’ın: “Ulusallık Değil Sınıfsallık”. Koçak yazısında sorunun genel ilkelerini ele aldıktan sonra ülkemiz gerçeğine eğiliyor ve bazı saptamalarda bulunuyor. Aydın Giritli’nin yazısı “Marx Engels ve Ulusal Sorun” ise konuyu en genel boyutlan ve bilimsel sosyalizmin kurucularının oluşturduğu teorik kaynaklar çerçevesinde ele alıyor. Konunun sosyalist teorinin 20. yüzyıldaki gelişimine ilişkin boyutu Hekimoğlu’nun Mayıs kitabımızda yer alacağını belirttiğimiz yazısında işlenecek.

Bu kitabımıza konuk yazarlar da katkıda bulunuyor. Ö.Bedri Canatan’ın yazısı “Yeni Düşünce Tarzı’ Kavramıyla Bir Deneme’ Denemesi” başlığını taşıyor. Canatan “Yeni Düşünce Tarzı”nın marksizmin temel ilkeleri ile ilişkilerini araştırırken Ekim Devrimi ile başlayan bir doğrultunun ve bunun ürünü olan reel sosyalizmin söz konusu yönelime katkılarını özellikle ele alıyor. Canatan’ın yazısı “Yeni Düşünce Tarzı”nı kendi özel yetersizliklerinin kılıfı ya da gerekçesi olarak kullanmaya eğilimli kesimlere ciddi uyarılar yöneltiyor.

Bu kitabımıza katkıda bulunan bir eski dostumuz da A. Hamdi… A. Hamdi Gelenek‘te ilk kez bu yazısı ile görüşlerini aktarıyor. “Türkiye’de Sosyal Demokratlar mı Var?” başlıklı yazıda 1960’larla başlayan CHP-SHP “solculuğu” çizgisi ele alınıp özetleniyor. A.Hamdi’nin geleneksel çizginin bugünkü son durağı olan SHP’ye ilişkin değerlendirmeleri klasik “ikili yan” tekerlemelerinin ötesinde bir yere oturuyor. A. Hamdi’nin yazısının pek çok noktada tartışılmasını umuyoruz ve bekliyoruz.

“Ayrılan Yollar”da A. Cemal Ateşçi Gelenek’te önemle ele alınan bir soruna geleneksel solun olası açılımları, yönelimleri ve bu çerevede kadroların yeniden harmanlanması sorununa son maddi gelişmeler ışığında eğiliyor.

Adalet Ağaoğlu’nun romanı “Hayır” arkadaşımız Servet Ulusoy’un konusunu oluşturuyor. Ulusoy, Ağaoğlu’nun romanıyla birlikte Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir kuşağına ve bu kuşağın son 20 yılda yaşadıkları karşısındaki çaresizliğine eğiliyor. Ulusoy, Ağaoğlu’nun romandaki başarısını “kendi kuşağının başları üzerindeki bir yükselişe” benzetiyor.

Gelenek’in 15. kitabında yer alan Serdar Aydın’ın yazısına ilişkin olarak Toplumsal Kurtuluş yöneticilerinden Ilhan Akalın’ın bir açıklaması ulaştı elimize. Bu açıklamayı aynen yayınlıyoruz. Gene geçtiğimiz ay Toplumsal Kurtuluş‘un sürekli yazarlanndan Yalçın Küçük ile 2000’e Doğru‘dan Hasan Yalçın arasında ilginç bir söyleşi gerçekleşti ve bu söyleşi 2000’e Doğru‘nun sayfalannda yer aldı. Küçük’ün Toplumsal Kurtuluş‘un diğer çalışanları ve Perinçek’in partisi ile olan ilişkilerine açıklık getiren bu söyleşiyi “Bir Kış Sohbeti” başlığı altında aynen yayınlıyoruz.

Mayıs kitabımızda buluşmak umuduyla.

Not ekle
Yükleniyor...
İptal
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×