Giriş Yerine Psikolojinin kavramlarının siyasete içerilmesi çokça sorunlu bir tema. Diğer taraftan kapitalizmin inşa ettiği kültürel, siyasal ve ideolojik binada “kitle psikolojisinin” tuttuğu yeri Marksizmin küçümsemesi mümkün değil. Örneğin Frankfurt Okulu’nun bu bağlamdaki katkıları, modern toplumların davranış kalıplarını ve kapitalizmle ilişkilenme dinamiklerini anlamamız için sorunlu da olsa bir kaynak olmaya devam ediyor. Siyasetin psikoloji üzerinden...
Reel Sosyalizmin Çelişkileri, Kanada’nın Vancouver şehrindeki Simon Fraser Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden emekli bir profesör olan ve Şimdi İnşa Et: 21. Yüzyıl için Sosyalizm dahil olmak üzere Marx ve sosyalizme dair bir dizi kitabı kaleme almış bulunan ABD doğumlu Michael A. Lebowitz tarafından yazıldı. Lebowitz üç soru ortaya atıyor: “Reel Sosyalizm”in (bununla yazar 1950-1980 arasında Sovyetler...